Aktuelle opslag

Her på siden kan lægges aktuelle opslag om begivenheder, debat, annoncer m.m.

 

Landsbyerne: Vigtig kilde til bosætning i Billund Kommune!

Landsbyerne trækker indbyggertallet ned i Billund Kommune skrev Jydske Vestkysten forleden. Tak for kaffe!

Danmarks Statistiks tal over udviklingen i Billund Kommunes byer med over 200 indbyggere, og hvor landzonerne er holdt ude, viser noget helt andet.

Landsbyerne har samlet set gennem de seneste syv år bidraget positivt til befolkningsvæksten i Billund Kommune. Kun i budget-spare-årene 2010 og 2011 har landsbyerne – Hejnsvig, Vorbasse, Sdr. Omme, Stenderup og Filskov – haft befolkningsnedgang. I disse år faldt befolkningsantallet også i Grindsted.

I de efterfølgende tre år øgede de fem landsbyer befolkningstallet med 103 personer. Kommunens samlede indbyggertal steg samtidigt med 273 personer, hvoraf de 38 % altså flyttede til landsbyerne. Alene i 2012 kom 78 % af befolkningsforøgelsen fra de fem landsbyer.

Ved årsopgørelsen juli 2014 har eksempelvis Hejnsvig by kommunens største vækstrate, nemlig 2,5 % efterfulgt af Billund og Filskovs på hver 0,6 %.   

Ovenstående viser, at det er vigtigt at tænke landsbyerne ind i vækststrategien. De repræsenterer øjensynligt også et attraktivt tilbud for potentielle tilflyttere.

Derfor:

1. Strategiarbejde bør bygge på flere års udviklingstendenser – ikke på et tilfældigt års peakudsving.

2. Strategiarbejdet bør ske på grundlag af et nuanceret materiale.  Billund Kommune lever med sine syv større byer ikke nødvendigvis op til tidens demografiske udviklingstrend.

3. Vi bør tænke nyt i kommunens landszoner (som er forskellige fra landsbyerne). Sammenlægning af gårde betyder affolkning der, hvilket kræver nye ideer på bordet. Jeg er leveringsdygtig i flere.

Kilde:  www.statistikbanken.dk/BEF44

Se også min analyse på  www.facebook.com/joan.abillund

God sommer.

Joan Bennetsen
Søgårdvej 51
Hejnsvig
Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Dagli' Brugsen
Din lokale forretning


Kontakt webmaster