Kirke

Postnr. 7250 Hejnsvig med ca. 950 husstande er opdelt i to selvstændige sogne, nemlig Hejnsvig Sogn og Vesterhede Sogn. Indtil 1. oktober 2010 var der tale om ét sogn, Hejnsvig Sogn, som var opdelt i to kirkedistrikter: Hejnsvig og Vesterhede - hvert kirkedistrikt med selvstændigt menighedsråd, kirke og kirkegård, men fælles sognepræst.

Hejnsvig Kirke er bygget engang i 1100-tallet med flere senere ombygninger, mens  Vesterhede Kirke er bygget i 1910 i forbindelse med de store vækkelser på egnen.

Hejnsvig Sogn nævnes første gang ved midten af 1300-tallet. Indtil 1641 var Hejnsvig hovedsogn for Grindsted, i 1641-1810 blev rollerne bygget om, hvor Grindsted var hovedsogn med Hejnsvig som annekskirke. I 1810 blev Hejnsvig lagt ind under Vorbasse - afbrudt af en kort tids tilknytning til Grindsted i 1822-32.

I 1910 blev Hejnsvig et selvstændigt pastorat med "egen" præst. Den nuværende præstegård blev bygget i 1910 og samme år blev også kirken i Vesterhede bygget.

Her på hjemmesiden præsenteres de to kirker og sogne hver for sig, selv om mange aktiviteter er fælles-aktiviteter, som hviler på et godt samarbejde mellem de to menighedsråd. Derudover er der også fælles sognepræst, organist og kirkesangere i de to kirker. Som eksempler på fælles-aktvititeter kan nævnes: Kirkekor, Kirkeblad, Kirkens Legestue "Spiren", Babysalmesang, Juniorklub, koncerter, sogneudflugt i juni, sognedag i januar, sogne-café, konfirmand- og Mini-konfirmand undervisning, m.v.

Fakta om Hejnsvig Sogn www.sogn.dk/hejnsvig

Akvarel af Marianne Morgenstjerne

 

Fakta om Vesterhede Sogn www.sogn.dk/vesterhede

Akvarel af Marianne Morgenstjerne
Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster