Projekt ren by

Igen stor tilslutning til årets "Gør byen ren 2018" Mange af byens borgere, store og små var mødt op.

Der blev i år samlet 99 kg. I betragtning af vi var hele byen i Hejnsvig  rundt er mængden ikke skræmmende og vi konstaterer at vi er gode til at holde vores by ren. Lad os nu hjælpe hinanden med at holde byen pæn ren resten af året.

Tak til alle der deltog. Vi ses igen til næste år.

Hold byen ren 2017.

Igen stor tilslutning til årets "Gør byen ren 2017" Mange af byens borgere, store og små var mødt op.

Der blev i år samlet 87 kg. I betragtning af vi var hele byen i Hejnsvig og Donslund rundt er mængden ikke skræmmende og vi konstaterer at vi er gode til at holde vores by ren.

Tak til alle der deltog. Vi ses igen til næste år.

Stor tilslutning til årets "Gør byen Ren dag"

Over 60 personer, store og små mødte op til årets "Gør byen ren dag", 198,5 kg affald, dåser og flasker blev samlet. Mange var forundret over at det var muligt at samle så meget rundt i byen, største mængde blev samlet i området ved stadion, 49,5 kg, indsamlerne var forarget over at der var utroligt mange poser med hunde efterladenskaber, det burde ikke være formeget forlangt at hundelufterne tog deres poser med til nærmeste skralde spand, det kan gøres bedre!!!

Alle de fremmødte hyggede sig med ved start,at drikke kaffe med rundstykker sponseret af Brugsen. Efter indsamlings turen var der grillpølser grillet og sponseret af Borgerforeningen.

Efter en god arbejdsindsats er opgaven nu, at holde byen ren gennem sommeren, det må vi alle hjælpe til med, så vi har en indbydende by at besøge og bo i. Til jer der lufter jeres hund, husk nu at få hundeefterladenskaberne afleveret de rigtige steder!!!!

Gør byen ren udvalget.

 

 

 

Hjælp med at holde det nye område ved skolen pæn!

Byens nye oase
Hejnsvig har med byggeriet af ny hal og børnehave fået en ny oase, den lille ”sø” ved stien mellem Bredgade og børnehaven. Et krav om opsamling af regnvand er afsættet for ideen om at skabe et smukt sted, hvor alle, både børn og voksne, kan udforske og følge årets gang i naturen. Her er anlagt finurlig bred samt plantet både træer og bunddække – og idé kan blive til virkelighed, men det kræver, at vi hjælpes ad.

Vi har i den forløbne uge genplantet træer og andre små planter, der er revet op af jorden, ryddet vandet for stolper, skrammel og affald samt lavet en afmærkning af det område, der ikke må betrædes, hvis planterne skal kunne gro.

Vi håber, at vi kan hjælpes ad med at holde vandet rent og give beplantningen mulighed for at få fat. Det gælder både i og uden for skoletid – og vi skal gerne have alle til at hjælpe til med at huske hinanden på, at passer vi på det, bliver det endnu et dejligt sted i Hejnsvig.

Børnehavens legeplads er også nytilplantet – og rigtig spændende, fordi den er ny. For at skåne beplantning og det nysåede græs vælger vi at låse de to låger mod stierne, og kun lågen ved hallen vil være åben for jer, der har ærinde ved børnehavens bagindgang.

Vi håber, at I reagerer, hvis I ser nogle gøre noget uhensigtsmæssigt, for det er nødvendigt, når vi gerne vil have en dejlig, pæn og ren by, skole og børnehave.

Venlig hilsen
Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Marianne Nielsen
skoleleder

 

En stor tak til de ca 60 personer der mødte op til " Gør byen ren dag"

Ca 60 mødte op til årets " gør byen forårsklar" der blev samlet 86,5 kg. affald, det er kun godt det halve af hvad vi samlede sidste år, det er kun positiv, hvis det er fordi der bliver smidt mindre affald i naturen.

Nogle af deltagerne pyntede også stierne op i parken ved søen, så den også er klar til alle besøgende.

Tak til alle der deltog i arbejdet med at pynte Hejnsvig by op 2014

Over 50 havde sat en formiddag af til at tage en runde i Hejnsvig for at pynte byen op til foråret, så byen fremtræder ren og indbydende for byens beboere og gæster der besøger os.
151,5 kg affald blev samlet og stierne ved søen fik en tiltrængt kant skæring.

Ren by udvalget siger tak til alle der deltog og håber at alle i byen vil hjælpe med at holde byen pæn og indbydende resten af sommeren.

Her to friske hjælpere, der sammen med andre samlede 150 kg. affald.Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster