Hejnsvig Fiskeklub


Hejnsvig Fiskeklub er en ny klub som blev stiftet i April 2015.


Enhver kan blive medlem af Hejnsvig Fiskeklub.


Klubbens formål er at arrangere fisketure for sine medlemmer på sportslig og kammeratlig vis.


Tilmelding til turene skal ske til den af bestyrelsen valgte turleder.

Er man tilmeldt, er turen økonomisk bindende.


Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.


Der uddeles pokaler til følgende fisk (kun fanget på ture arrangeret af klubben):

- Største fisk i ferskvand

- Største fisk saltvand

- Største fladfisk

- Største Put and Take ørred (uddeles på dagen)

- Årets fisk (afgøres af bestyrelsen)


Kun medlemmer er berettiget til pokaler og præmier.


Program for 2017

Dato: Destination / Aktivitet: Båd / Sted: Pris medlem: Tilmeldig / Turleder:
Fredag
20-01-2017
kl. 19.00
Klubaften Hejnsvig Dartklub - Bestyrelsen
Lørdag
18-02-2017
kl. 13.00
Generalforsamling Hejnsvig Dartklub - Bestyrelsen
Der kommer indbydelse
Søndag
05-03-2017
Geddetur Bliver annonceret... Pr pers ca. kr. 150,- Per Carlsen
Tlf 29923400
Søndag
19-03-2017
Havørredtur Avnø Vig ved Kolding GRATIS Flemming
Tlf 30107376
Fredag
31-03-2017
Thyborøn M/S Bodil
(12 timers tur)
Pr pers ca. kr. 820,- Per Carlsen
Tlf 29923400
Lørdag
29-04-2017
Pighvar tur Nærmere info hos turleder Nærmere info hos turleder Per Carlsen
Tlf 29923400
Fredag
19 & 20-05
2017
Thyborøn M/S Bodil Pr pers ca. kr. 2500,- Per Carlsen
Tlf 29923400
Lørdag
10-06-2017
Put and take
Familiedag
Bliver annonceret... Bliver annonceret... Bliver annonceret...
Lørdag
01-07-2017
Hanstholm Bonito
(10 timers tur)
Pr pers ca. kr. 850,- Karsten Linde
Tlf 21742709
Fredag
01-09-2017
Thyborøn M/S Bodil
(20 timers tur)
Pr pers ca. kr. 1.250,- Per Carlsen
Tlf 29923400
Fredag
13-10-2017
Fladfisketur Spodsbjerg MS Kirsten Pr pers ca. kr. 470,- Kim
Tlf 21800783
Lørdag
11-11-2017
Fladfisketur Årøsund MS Marianne Pr pers ca. kr. 430,- Kim
Tlf 21800783

Gældende for bådture:

Ikke-medlemmer er også velkommen til at tage med. Pris kr. 50,- mere pr. tur end medlemmer.
Dog gælder, at for at tilgodese klubbens medlemmer, kan ikke-medlemmer tidligst tilmeldes en måned før turen.

Bestyrelse:

Formand:
Per Carlsen
Tlf. 29923400
Næstformand:
Kim Hjorth
Tlf. 21800783

Kasserer:
Karsten Linde
Tlf. 21742709

Sekretær:
Helle Bie
Tlf. 31952284

Bestyrelsesmedlem:
Brian Hansen
Tlf. 40531553

Suppleanter:
Ove Johansen
Arne Høst Madsen

Revisor:
Karsten Fyhn
Flemming Christiansen

Henvendelse til klubben kan ske til enhver i bestyrelsen, samt evt. på mail til:

Vi er også at finde på  

Tilbage til Hejnsvigbynet forside...
Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster