Ved besøg på arkivet kan du bl.a. se og evt købe kopier af de arkivalier du interesserer dig for.

Arkivalier

Arkivets samlinger indeholder indberetninger fra de fleste af  sognets forskellige foreninger, -  idrætsforeninger,  nedlagte brugsforeninger og mejerier,  husholdningsforeninger,  julens glæde, frysehus, vandværk,  sygekasse, aftenhøjskole  En del  forhandlingsprotokoller, kassebøger m.v.  er også indleveret. Gårdnavnene som før var postens adresser på landet, har vi registreret.  Af virksomheder, forretninger og butikker i sognet, har vi registreret ca. 160 forskellige indehavere i perioden  fra  ca.1885 til i dag. Arkivalier som skøder, aftægtskontrakter,  pantebreve,  (meget gamle)  samt skudsmålsbøger, skifteretsattester, dåbsattester og koppeattester,  der mulighed for at kunne læse om de sociale forhold der var gældende hel til vores oldeforældrenes tid,  for mere end  100 år siden. 

 Fra de årlige Arkivernes Dag, arkivet afholder, er billederne der har været udstillet, samlet i mapper fra  årene 1989  til 2004 :  Festlige lejligheder fra Århundreskiftet  -  Hejnsvig sogns selvstændig fra 1910, -  Mænd og biler i Hejnsvig sogn ,  -    Vindmøller i Hejnsvig  sogn  -  Landbrugets Mekanisering   -  Interiør af dagligstuen i Hejnsvig   og  Butikker i Hejnsvig sogn .  

Mapperne ligger på hylderne til gennemgang for besøgende, ligesom  kopier af vore over 1000 indleverede billeder af begivenheder fra arbejdspladser i sognet, personer, til skoleelevklasser og konfirmander,  ejendomme, gårde og biler m.m. tilbage til fra snart 100 år siden,  altid  er til rådighed at kigge på for interesserede.

Film og lysbilleder, kassetter... 

Fra Besættelsestiden har vi optagelser af modstandsarbejdet i Hejnsvig, indtalt af gdr. EmilGrove, Rosengården om tiden 1940-1945 hvor han fortæller om frihedskæmperne i Hejnsvig.  

 Fugdal Mose 1918-1928 - på kassettebånd  fortæller Ferdinand Hansen, Fugdal, om denne tid.  

Besættelsestiden i Grindsted, om frihedskampene og Jens Thuesens henrettelse i 1945.       

Hejnsvig set fra Bolding og omegn, fortalt af gdr. Immanuel Bolding. Hejnsvig.                              

Skoleelever fra klasse 4A   -  besøg på Hejnsvig Vandværk, v .lærer Erling Bach.                  

Besættelsestiden på video,    fra skoleudstilling og arbejdsuge om emnet.                       

Folkemindesamling af   Maren Jensen, Donslund, eventyret Hans i Vadestøvlerne

 

 

Kopisamlinger

Folketællingslister for Hejnsvig sogn 1787 -  1901  -  Liber Daticus for Grindsted-Hejnsvig sogne 1683 - 1840 -  Matrikel areal kort tegninger over Fugdal By, Askjær By, Hejnsvig By, Bolding gårde, Trøllund By, Gilbjerg By, Klink By, Donslund By og Risbøl og Baldersbæk.     Gade- og Vej navneog nr. med ejendomsvurderingspriser a-jourført senest 1991.

Mikrokort

Mikrofilm og papirkopi af Hejnsvig Kirkebøger 1693 - 1891  med oplysninger om familiens datoer, fødselsdage, vielser,  dødsdatoer.

Avisudklip

Fra dagbladet Jyske Vestkysten og Midtjysk Ugeblad og  Vejle Amts Folkeblad har arkivet klippet lokale indlæg fra  gamle blade fra  omkring 1930 -  fra  1989 hvor arkivet blev oprettet, er alle aktuelle indlæg og fotos om personlige beskrivelser og områdets daglige nyheder blevet samlet i vores arkivarlige registrerings system,  hvilket betyder, at man på nogle få øjeblikke kan finde frem til aktuelle begivenheder.

Trykte  materialer og bøger m.v.

Hejnsvig sogns historie i 100 år. - beskrivelser og billeder af ejendomme og gårde  i året 1951 af  Salomon  Frifeldt

Danske Gårde i  tekst og billeder i Ribe Amt,  -   2 bind af ca. 3-400 sider hver. af forfatter Jørgen Nielsen

Landbrugets Redskaber og Maskiner -  foto og beskrivelser skrevet i 1945 af   KnudHansen, Det Kongelige Landhusholdningsselskab - ca 300 sider.

Gode og billige boliger i 50 år - 1949-1999. Jubilæumsskrift fra Ribe Amts Boligselskab. der skriver også om byggeriet i Hejnsvig.   95 sider

Historie fra Ribe Amt, - også om Hejnsvig Sogn - 141 sider

Omrids af Danmarks Besættelse 1940-1945 fra Vestre skole - 32 sider

Fra det Kommunale Skolevæsen i Ribe Amt, bl. a. om Hejnsvig og Vorbasse skoler 1870-1970 af forfatter Harald Nielsen - 332 sider

Det Danske Landbrugs Håndbog,  en faglig vejledning i Landmandens Daglige Arbejde -  skrevet af Evald Toftemark 1938 - 717 sider.

Mit Liv i år 2000 - tanker ved årtusindskiftet, skrevet af danskere bl. a. af   Jette Aggerbæk, Hejnsvig 136 sider.

Årbog for Slaugs Herred 1949 - 2 hæfter à 95 sider.  om Grindsted - Grene - Hejnsvig - Vorbasse

Ribe Amt 1850 - beskrevet af C. Dalgas 230 sider.

Vorbasse - et hede sogns historie   fra 1963 af Valdemar Andreasen,    70 sider.

Danske byer og sogne - Ribe Amt,  Historiske og Personalhistoriske oplysninger i land og by bl. Hejnsvig.    431 sider.

Hejnsvig Andels Mejeri 1890 - 1950 . Jubilæumsudgivelse med beskrivelæse af mejeriets historie i gennem tiden. 55 sider

Fra Ribe Amt 1903 - 1986  - ca. 38 årgangshæfter, samt  14  flotte indbundne bøger 1903-1959.

Slaugs Herred - historiske oplysninger om  Herredet, nøjagtige beskrivelser af daglig livet i Kirke og Skole m.v. i  sognene. Beskrevet af fhv. sognepræst  John Møller i 1914 - 367 sider.

Troldhedebanen 1917 - 1968 - bogen er fyldt med billeder og oplevelser fra starten til slutningen 368 sider.

Midtjyske gårde i tekst og billeder i Grindsted kommune 1997-1998 af Eigil Nygård, 529 sider

Hejnsvig Skole 1974 - 1999 af skoleinspektør Ernst Madsen.

Egnsbogen - Grindsted - Billund - Give -      1989 - 2004.

Liter Daticus 1683-1840 Grindsted - Hejnsvig

Danmarks Kommunale Forvaltning -  Ribe Amt. ble. om Hejnsvig sogn side 347.  i alt 2 bind à ca. 417 sider.

Mine Erindringer - ble. om Maren og Jens Pejsens,  Guldbryllup på  Vestergård i Hejnsvig, skrevet af Kirsten Lydia Hansen.

Sparekassen Vorbasse Hejnsvig 125 års jubilæum -  1873-1998   beskrivelse af tidens begivenheder af Sven Thygesen, Vorbasse.

Fugdal Mose 1918 - 1928 - beskrivelse af arbejdet i mosen af døtrene af entreprenør Peter Jensen, Fugdal mose: Mie, Anne Lise og Dorte.  148 sider.

Grindsted Lokalhistoriske Arkiv, er der mange flere Hejnsvig  dokumenter, som vi har navnene  på. Disse arkivalier blev indsamlet  i Hejnsvig, før 1989,  -  vi håber at kunne få dem overført til Arkivet her engang med tiden.