Beretning generalforsamling 2018

Den 14. april 1988 afholdtes stiftende generalforsamling i Hejnsvig Lokalhistorisk forening. Det er lige ved 30 år siden.

Fra referat, Ernst Madsen var dirigent, medlem kontingent blev fastsat til 40 kr. pr medlem og 60 kr. for par. Til den første bestyrelse valgtes Valdemar Brun, Immanuel Bolding, Arthur Pedersen, Erik Dyhr og Orla Thorstensen. Som suppleant valgtes Johs. Kristensen og Ole Bjerrum, Emil Grove og Arne Jensen valgtes som revisorer.

Vi han takke disse mennesker for at vi har en arkiv med mange arkivalier

Vi har lige nu omkring 450 numre med dokumenter, 2400 billeder, 3100 avisudklip og mange forskellige udklipsmapper, bånd, lysbilleder og meget mere er pt. Registreret på vores arkiv. Det er vores indtryk at mange følger os på arkiv.dk.

 Desværre ser Hans sig ikke i stand til at hjælpe os mere. Vi skylder Hans en stor tak for de mange år han har lagt sin energi på arkivet, hele arkivets opbygning kan vi takke Hans for, lige fra kortsystem i starten, til den opbevarings system vi bruger i dag. Tak Hans.

Vi får næsten i hver uge nye spændende ting ind, så der er nok at se til for de 6 medarbejdere med at få tingene registreret. Vi kunne godt bruge et par hjælpere mere på arkivet.

Noget af det der giver meget arbejde er vore udstillinger, men det er også det der giver både opmærksomhed og nyt materiale til arkivet. Det fungerer godt med at vi viser vores udstilling hjemme i arkivet først og derefter flytter det til Billund hvor vi er sammen med de øvrige arkivers udstilling en måneds tid.

Vores udstilling i år (Hvor blev de af) vil Ditte fortælle lidt om nu bag efter.

Vores bod ved julemessen er vi glade for, her kan vi uddele vore fine kalender til vore medlemmer, hverve nye medlemmer og vise lidt af hvad vi laver i arkivet. I år fik vi 12 nye medlemmer her.

I arkivets arbejde må vi også forholde os til fremtiden, hvordan sikrer vi at vi fortsat kan læse og se gamle film, lysbilleder, kassettebånd og pc-disketter. Derfor er opgaven at få mange af de gamle optagelser spillet over på digitale medier. Vi har i år fået overspillet nogle disketter hvor borgere fortæller om begivenheder eller deres liv, så vi håber de er gemt sikkert så vi også man høre den om mange år. På den måde er det også vigtigt at vi er opmærksom på at vi kan se læse og høre de arkivalier vi har registreret.

Der skal her lyde en stor tak til Ditte for det store arbejde hun lægger i arkivet, og tak til alle medarbejderne for at i vil bruge en del af jeres fritid på dette arbejde.

Niels har meddelt at han ikke ønsker at opstille til en ny periode i bestyrelsen. Vi siger en stor tak til Niel for de mange år han med sikker hånd har styret arkivets økonomi.

Tak til bestyrelsen for samarbejde i årets løb.

Giv det videre.. Fortæl om dit liv eller specielle oplevelser.

Giv det videre......
Det landsdækkende GIV DET VIDERE-projekt, hvor man indsamler fortællinger/erindringer fra store og små, er Hejnsvig lokalarkiv også med til at udbrede. Vi vil gerne indbyde alle interesserede til en kop kaffe i arkivet ONSDAG den 11. Oktober kl. 14. Her vil vi fortælle jer, hvordan I kommer godt i gang med jeres historier samt vise jer nogle af de ting, som allerede er indkommet.
Hvis I hellere vil fortælle jeres historie, hjælper vi gerne med at skrive d...en ned.
Er I forhindret i at komme den 11.oktober, så kontakter I os bare, så finder vi en tid, som passer bedre.
Mød op den 11.10.
Hilsen arkivet

Besøg fra sydafrika.

Arkivet har haft gæster i dag.
Henry Simonsen med familie fra Sydafrika var bl. a. på besøg på oldeforældrenes gård(1850-1883) Trøllundgård.
Jørgen og Jens Christian Petersen fortalte og viste rundt på gården. N.C.Simonsen havde bl. a. en fontæne midt på gårdspladsen, her vises vandledningen( et Trærør) frem for gæsterne