Billede fra generalforsamlingen hvor der blev delt pokaler ud for:
Største fisk i saltvand  Torsk 9 kg
Største fisk i ferskvand Gedde 4,2 kg
Årets fisk Gedde 4,2 kg

Det var Arne Høst der fik alle 3 pokaler.

Tilbage til Hejnsvig Fiskeklub...