Ordinær generalforsamling i Hejnsvig IF 2020

Til aktive, forældre, trænere og andre i og omkring Hejnsvig Idrætsforening.

I indbydes hermed til generalforsamling i Hejnsvig Idræts Forening  i Hejnsvig klubhus torsdag d. 20. februar 2020 kl. 19.00. i klubhuset

På general forsamlingen er det muligt at komme med ideer, ris og ros til den siddende bestyrelse, samt at opstille til den kommende bestyrelse.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent og skrift fører
 2. Aflæggelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Forelæggelse af regnskab for FV90
 5. Behandling af forslag
 6. Forslag om ændring i vedtægter
 7. Valg til hovedbestyrelsen
 8. Valg af suppleant til hovedbestyrelsen
 9. Valg af medlemmer til underudvalg
 10. Valg Af revisor
 11. Valg af suppleant til revisor.
 12. Evt.

Forslag om ændring i vedtægterne § 4 udvidelse af hoved bestyrelsen fra 3 til 5personer.

Der vil blive serveret kaffe, vand og øl samt brød. Mød op og kom gernemed ris eller ros til bestyrelsen.Vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer denne dag.Sportslig Hilsen Hejnsvig If`s Hoved bestyrelse