Billunds plakatløse kandidat gør status

 

 

Hvor er det spændende at deltage i valgkampen. I løbet af valgprocessen har jeg mødt mange spændende mennesker - ikke mindst mine 13 medkandidater hos Socialdemokraterne. Og vælgere! - unge som gamle. En stor tak til jer, der lyttede og lytter på mig.

 

Skulle jeg komme ind i byrådet, vil  jeg koncentrere min indsats på:

 

… at skabe udvikling i hele kommunen, by som land. Den skal blandt andet have en turistuddannelse og et børnehospice. Det vil øge bosætningen og sikre turistbranchen en veluddannet arbejdskraft.

 

… at fremme nytænkning. Vi kunne starte med etablering af venskabsbånd over skype i skolerne og ældrecentrene samt at indrette motoriske lokaler til stimulering af motorik. Det øger indlæring.

 

… at skabe retning i politikken. Inklusionsmodellen i Folkeskolen skal revideres.

 

… øget samarbejde  og sammenspil også med eksterne interessenter som Visit Danmark, Erhvervsskolen, Region Syddanmark, Landdistriktsrådet og andre partnere og dermed skabe vækst i kommunen.

 

… at sikre en god sammenhængskraft i hele kommunen. Første skridt kunne være at  udbygge cykelstierne. Det vil også give en turistmæssig effekt i form af rulleskøjte-løbere og langrands-rulleskiløbere på stierne.

 

… at sikre, at der indføres sociale klausuler i kommunens udbudsmaterialer og krav om, at arbejdet gennemføres på danske overenskomstvilkår – og at disse krav også gælder underleverandører.

 

Jeg glæder mig til at fejre demokratiets festdag tirsdag den 19. november.

 

Afslutningsvis vil jeg blot opfordre også andre end byrådskandidater til at agere i den politiske arena.

 

P.S.: Mit motto: Hellere plakatløs end plakat fuld.

 

Vorbasse Frihavn - også for døende børn?

 

Tirsdag aften deltog jeg i arrangementet ”Den dynamiske landsby”. Et rigtigt godt og vel planlagt arrangement, som Vorbasse havde stablet på benene.

 

Vorbasse Frihavns Venner fremsatte den ide, at der i forbindelse med plejecentret (Vorbasse Frihavn) bliver etableret en hospice-afdeling.

 

Preben Jensen fra Venstre sagde på mødet, at Region Syddanmark lige nu har de hospicer, regionen skal have og ikke lige nu planlægger flere.

 

Men i Region Syddanmark og for den sags skyld i Danmark findes der ikke et børnehospice.

 

Skal vi ikke have et sådan her i Børnenes Hovedstad?

 

Det vil understøtte ”brandet” om, at Billund Kommune er en kommune, der sætter børnenes behov i fokus. Et af disse behov har desværre sit udspring i, at nogle børn må tage en alt for tidlig afsked med livet.

 

Jeg synes, det vil være en god ide at bakke op om.

 

Læs mere om mine synspunkter på www.facebook/joan.abillund

 

 

Joan Bennetsen

Hejnsvig

Byrådskandidat for Socialdemokratiet.

Joan Bennetsen skriver

Mor – jeg har fået en beduinven!

 

 

Gennem venskaber og kammeratskaber lærer vi mange ting om livet omkring os. Børn, unge og ældres spejling i hinandens adfærd sætter rammerne for deres livs dagsorden. Hvorfor ikke gøre den dagsorden endnu bredere ved at udviske de geografiske grænser for disse ven- og kammeratskaber.

 

Inden for de seneste år har globalisering spillet mere og mere ind. Verden bliver mindre og mindre, vi tager næsten uden at blinke arbejde i Norge og Italien. Naboen på vejen stammer fra Tyskland o.s.v. Sådan oplever vi også ude i Hejnsvig, at verden bliver mindre og krav til sproglige evner øges.

 

Hvordan klæder vi de unge og vore børn på til denne nye verden? En start kunne være at indføre obligatoriske venskabsbånd i skolerne. Hver skole i Billund Kommune, lille som stor, skal lære sine elever at skabe kontakter til andre børn og unge i verden.

 

Jamen, det koster jo mange penge, vil nogen tænke. Nej, må jeg sige, det behøver det absolut ikke. Venskaberne med andre kulturer kan nemlig etableres over skype.

 

Jamen, hvordan skabes kontakten? En måde kunne være at kontakte hjælpe-organisationer, som måske allerede har indkøbt it-udstyr til særlige udviklingsområder. En anden måde kunne være at skabe kontakten via de nydanskere og udenlandske tilflyttere, vi har i Billund. Ja og endelig kunne man jo forsøge at få kontakt til nogen af de mange udstationerede danske borgere i udlandet. Måderne er mange, og et er sikkert: Alene processen med at bane vejen til de nye cyper-venskaber vil være lærerigt og spændende.

 

På en simpel måde får vi på den måde skabt rammerne for, at vores børn og unge  lærer andre kulturer og sprog at kende. Det vil nok skærpe manges interesse for sprog. Ja, og hvem ved – måske er kimen til et fremtidigt erhvervseventyr og erhvervssamarbejde lagt?

 

Jeg synes, det må være sejt at kunne sige: ”Min bedste skype-ven er beduin.”

 

Venskabsbånd så jeg også gerne udbredt i kommunens børnehaver. Jeg ved fra mig selv, at i den alder kan man lære et fremmedsprog i løbet af ganske kort tid. Så jo før des bedre.

 

Venskabsbånd kunne også være en interessant mulighed for de ældre borgere i Billund. Det kunne give et nyt og anderledes indspark til hverdagen på blandt andet plejecentrene.

 

 

Hvor om alt er, vil sådanne venskabsbånd gøre os klogere og sætte vores egen velfærd i perspektiv.

 

Jeg vil glæde mig til at være med til at sætte gang i en sådan venskabsbånds-mulighed.

 

Venlig hilsen

 

Joan Bennetsen

Søgårdvej 51

7250 Hejnsvig

Socialdemokratisk kandidat til byrådet