Sogneaften i Sognehuset tirsdag den 5 oktober kl. 1900

vi får besøg af vores tidligere præste par karin og Frands Pedersen.