Nyt menighedsråd er valgt i Hejnsvig.

Det nye menighedsråd kommer til at bestå af;

Thomas Olesen, Susanne Lenger, Dina Møberg, Dorthe Habekost,

Jørgen Johansen, Susanne Dankær og Jesper Bygvrå.

Som Suppleanter valgtes:

John Pedersen, Misha Sällberg og Peter Thorstensen.

Hejnsvig Menighedsråd for perioden 2016 - 2020
Formand Jørn L. N. Olsen Risbølvej 10, Risbøl 7250 Hejnsvig 75 39 61 35 Næstformand Thomas Tisgård Olesen Ørnsbjergvej 27 7250 Hejnsvig 75 33 56 41 Kontaktperson Claus Haagen Gleerup Kolding Landevej 41 7250 Hejnsvig 49 19 36 91
Kirkeværge Kaj Vingborg Billundvej 20 7250 Hejnsvig 75 33 56 87 Kasserer John Pedersen Kolding Landevej 19 7250 Hejnsvig 75 33 55 04  
     
     

OPRÅB FRA HEJNSVIG KIRKE

OPRÅB FRA HEJNSVIG KIRKE

Vi har brug for DIG!

Hvis vi skal have en chance for at bevare vores lokale kirke og kirkearbejde, så er der mere end nogensinde brug for DIG og DIT engagement i det lokale menighedsråd!

I aftes, den 15. september, var der menighedsrådsvalg til alle landets menighedsråd og således også i Hejnsvig. Der var over 30 fremmødte i Sognehuset i Hejnsvig, og stemmeprocenten var høj. Men der var desværre kun 2, der stillede op, så lige nu er situationen i Hejnsvig kritisk. Der mangler 4 kandidater, for at menighedsrådet er fuldtalligt. Hvis ikke det lykkes at finde disse 4 kandidater, er der stor risiko for, at Hejnsvig mister sin selvbestemmelse og måske bliver sat under administration. Er det det, vi vil? Hvis ikke, så er der hårdt brug for DIG!

Der indkaldes til endnu en valgaften i Sognehuset i Hejnsvig TIRSDAG DEN 6. OKTOBER kl. 19.00, hvor Hejnsvigs skæbne afgøres. Denne aften vil provsten fra Grindsted, Anna Marie Erbs, være med og der vil således være mulighed for at stille hende spørgsmål. Vi appellerer derfor til alle, der kunne have lyst til og mod på at påtage sig det vigtige og spændende arbejde, det er at sidde i et menighedsråd.

Mød op den 6. oktober og lad dig opstille til menighedsrådsvalget i Hejnsvig!

Det siddende menighedsråd i Hejnsvig

 

Dagsorden og referat kan læses på opslagstavlen i våbenhuset i Hejnsvig Kirke