Tre scener fra Jesu liv!

I forbindelse med renoveringen af Vesterhede Kirke forud for 100 års jubilæet blev kunstner Anita Houvenaeghel også bedt om at udsmykke prædikestolens tre felter, som indtil da havde været "tomme".

Opgaven bestod i - her som forøvrigt i Vesterhede Kirke - at gøre det enkelt, entydigt og evangelisk! Samtidig skulle de tre motivers farver afstemmes til kirkerummets øvrige farver og indgå i et samspil med altermaleriets opstandelsesmotiv!

De tre motiver er tre scener fra Jesu: Fødslen, korsfæstelsen og efter opstandelsen. Fælles for alle tre motiver er, at Jesu liv er set fra Guds perspektiv! Motiverne skal ses "fra himlen mod jorden"!

Tre scener fra Jesu liv: Jesu fødsel - korsfæstelsen - og måltidet hvor den opstandne Jesus viser sig for de to Emmaus-disciple.

En af udfordringerne ved kirkerenoveringen var at genbruge den gamle prædikestol, men gøre den mere til ét med kirkerummet. Det blev gjort ved at lukke den oprindelige indgang fra præsteværelset til prædikestolen. Men for at opnå en kontinuitet blev den oprindelige prædikestol renoveret, men sænket i niveau og flyttet længere ind mod midtergangen samtidig med at en ny trappe blev etableret ud mod sydvæggen.

Renoveringen af den gamle prædikestol og udsmykningen af prædikestolens tre "tomme felter" viser, at det med den rette omtanke godt kan lade sig gøre at "putte gammel vin på nye sække!" Prædikestolen er nu meget symbolsk for selve kirken som en personificering af gammelt og nyt i ét!

Den smukke "nye" prædikestol er prikken over "i'et" i Vesterhede Kirke!