Der er indleveret en ansøgning fra skolelæreren i Gilbjerg skole 1906

Citeret:

 

Vorbasse Hejnsvig Kommune

Gilbjerg skole

1906

 

Til det æredeSogneråd for Vorbasse Hejnsvig Kommune.

Da vi nu nærmer sig den tid, at vi igen skal til at fyre i Skolen, bringer Erindringen om den møje og besvær, som Opvarmningen af skolestuen voldte sidste vinter, mig ordentlig til at gyse.

Jeg tillader mig derfor, at fremkomme med nærværende skrivelse, da jeg mener, at Skylden ligger hos kakkelovnen.

Hvad den egentlig fejler, ved jeg ikke. Forstoppelse er det ikke - snarere det modsatte! - Jeg tror nemlig, at langt den største part af varmen kommer fuglene til gode. -

"Reguleringen" er i uorden eller sådan noget. Det medfører, at der dagligt må bruges et Par Kasser Tørv og på den måde kommer vi til at bruge godt og vel halvdelen af brændselet til skolestuen alene - uden at det dog derfor lykkes i den strængeste kulde at få Stuen rigtig opvarmet.

Jeg vi gerne bede Sognerådet om at lade sagen undersøge og om nødvendigt sørge for en forbedring af kakkelovnen enten på den ene eller anden måde. Men da vi må regne med allerede i midten af denne måned at skulle begynde med fyringen, bedes det ærede sogneråd snarest at gøre de nødvendige skridt.

 

Ærbødigst

Mølgård, lærer

L. Gilbjerg skole d. 10. okt. 1906.