Hejnsvig Brugsforening

Lørdag den 29. marts 1913 begyndte Hejnsvig Brugsforening sin Virksomhed

 

 

Hejnsvig Brugsforenings Historie i korte træk…

 

Uddrag fra Brugsens udsendte program på 25 års jubilæumdagen i 1938

 

Det første møde om oprettelse af en Brugsfor- ening i Hejnsvig holdtes i 1912. Datoen er ikke optegnet men det var vistnok i december måned.

 

Mødet holdtes på Hejnsvig Mejeri. Plantør P.P. Fromsejer redegjorde for Brugsforeningens virkemåde og nytte. Gdr. Søren Chr. Thomsen, Gilbjerg var dirigent, der var mødt godt 30 mennesker og der var helt overvejende stemning for at arbejde videre for sagen.

 

Forhandlingen resulterede i, at der valgtes et udvalg på 7 mand, nemlig:

Søren Chr. Thomsen, Gilbjerg, - Jens Jacob Jensen, Askjær, - Kristian E. Jensen, Askjær, - Kristen Kristensen, Trøllund, - N. M. Nielsen, Hejnsvig, - H. J. V. Kristensen, Klink, - og S. P. Hansen, Klink,

 

Den 11. december afholdtes Stiftende generalforsamling, og her vedtoges Lovforslagets 31 paragraffer. Medlem af foreningen kunne enhver mand og kvinde blive. Brugsforingen skulle ligge mellem Kirken og Møllen ved Lunderskov-Hejnsvig Landevej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter fra Jubilæumsskriftet:

I 1915 vedtoges at få indlagt motor til krusning og maling af Kager og Korn.- I 1916 Indmeldelse i Dansk Andels- Gødningforening. – 1919 vedtoges at tilmelde sig Elekticitetsforeningen. – I 1920 anskaffede Vindmotor, 15 stemte for 1 imod. Opstilling og fundament i alt kr. 8.000, - I 1929 tilmelde sig Kloakplanens gennemførelse, - I 1930 vedtoges at opføre tilbygning til Foreningens pakhus samt foderblandingsanlæg, - 1933 indlagtes centralvarme i brugsen og i 1938 ekstra generalforsamling om brugsen skulle yde tilskud til opførelse af Alderdomshjem og forslag til udvidelse af Brugsforeningen.

På Sognearkivet findes yderligere omtale af Brugsens virke og navnene på de Uddelerne der har været ansatte gennem årene.