Hejnsvig sogn år 1768

Uddrag af Pastor Søllings indberetning til Biskop Bloch 1768 om Grindsted og Hejnsvig sogne. Læs hele beretningen på Hejnsvig Sognearkiv.

 

 

Uddrag:

Det kaldes Hedensvig, fordi der går ligesom en vigen vig af heden, ind imellem den kirken står på, og nogle høje banker i Vorbasse sogn.

Det begrændses til sydøst og sønder af Vorbasse og Linknud sogne, til øster og nordøst af Randbøl og Green sogne,til nord af Grindsted og til vester af Andsagger sogn.

Dets længde fra øster til vester er een stor miil. Dets bredde fra sønder til nør, en liden miil.

Ved Donslund mølle løber aae, kaldet Donslund aae, har sit udspring i Vorbasse sogn,og løber frorbi Varde ud i Vester hav.

Ved Donslundgård, som ligger i Vorbasse sogn, har i gammel tid været bro over åen, men nu er der ingen. Åen kan let køres, uden i stor flod eller isbrud.

Den løber sønderst i sognet og ved den bor ingen af Hejnsvig sogn uden Donslund Møller.

 

Byerne og eneste gårde i dette sogn er følgende:

 

1. Trøllund gård, ligger næsten 1/2 miil østen kirken, har 4 beboere,står for hartkorn, ny matricul, 6 tdr., 2 skp, 2 fjdk og ålefang, 3 skp. og 2 alb. men af dette sidste svares intet skat, efter kongl. resolution af 8 maj 1688.

personernes antal over 12 år kan være 16 a´20. derpå marken ligger en søe hen imod green, hvori fanges undertiden gedder og skaller, samt ål i den derværende ålgård, dog ej af nogen betydning.

 

2. Gilbjerggård ligger 1/2 miil østen for kirken, har 4 beboere.Denne gård skal efter tradition i ældgammel tider have været beboet af adelspersoner, og hørte under Urupgård i Grindsted sogn, men derom vides intet tilforladelig.

 

3. Klink ligger 1/4 miil sønden for kirken har 3 beboere.

 

4. Godrum. Ligger imellem Gilbjerg og Trøllund,har før den store svenske krig været beboet, men ligger nu øde.

 

5. Søgård med et hedehus, ligger 1/2 mill sønden for kirken, har en beboer og en husmand.

 

6. Lundgård. Ligger yderst til sydvest, 1 miil fra kirken, er øde, dog svarer en mand i Gilbjerg som ejer skat heraf.

 

7. Aschier (Askjær) ligger 1/4 miil vesten for kirken. Har i gammel tid ligget til Urup i Grindsted sogn og været beboet af adel.I landmålingens tid boede Fru Magdalene Kruse der.Gården har været beboet af Christiernus Jul. den har nu en bonde til beboer.

 

8. Fuchdal. Ligger 1/4 mill vest for kirken, har 5 beboere.

 

9. Bolling. Ligger nordligst i sognet, har 3/16 miil til kirken , 2 beboere.

 

10. Hejnsvig by. ligger 1/16 miil fra kirken har 19 beboere, hartkorn: 17 td, 4 skp, og 3 fjdkr. Personernes antal over 12 år er 40 - 50.