Husk tilmelding til borgermødet den 26. 79727047
Lokalrådet og Billund Kommune inviterer til dialogmøde omkring udvikling af Hejnsvig.
Tirsdag den 26. novemberklokken 17:00-20:00 i Hejnsvig Hallen

 

Aftenens tema omhandler boligudvikling i byen, området omkring den kommende ny skole
og trafiksikkerhed. Du vil have mulighed for at gå i aktiv dialog omkring de forskellige temaer,
og komme med dit syn på Hejnsvigs fremtid. Vi byder på sandwich og vand i løbet af aftenen.
Tilmelding skal ske senest torsdag den 21. november på:
tilmelding1@billund.dk eller på tlf: 79727047
Har du spørgsmål, kan du kontakte plan@billund.dk
Sæt dit præg på Hejnsvigs fremtid!
PROGRAM
17:00 Velkomst og orientering:
- Nye projekter i Hejnsvig, bl.a. ny skole v. Borgmester Ib Kristensen
- Hejnsvig på toppen – dagens program v. Hejnvig Lokalråd
17:20 Workshop 1: (man kan deltage i 2 ud af 3 temaer i løbet af aftenen)
- Attraktiv boligudvikling:
Hvordan skal man bo i Hejnsvig? Hvordan styrker vi udbuddet af attraktive byggegrunde og
gode lejeboliger i byen? Hvordan gør vi byen attraktiv for tilflyttere?
- Sammenholdets by:
Skolen er omdrejningspunktet for hele byen. Hvordan styrker man sammenholdet på tværs af
familier, institutioner og fritid? Hvad skal der ske i området omkring skolen og bymidten?
- Trafiksikkerhed:
Hvordan øger vi trygheden og trafiksikkerheden i Hejnsvig? Er der steder i trafikken der er
utrygge, som I, som borgere gerne vil have ændret?
18:05 Pause m. sandwich
18:35 Workshop 2
- Attraktiv boligudvikling
- Sammenholdets by
- Trafiksikkerhed
19:20 Fælles opsamling
- Lokalrådet samler op på input fra de forskellige grupper
- Tak for i dag v. Ib Kristensen
Der tages forbehold for ændringer i programmet
den. 30.10.19 kl. 18:21
<- Tilbage til nyhedslisten