Ny dobbeltrettet cykelsti fra Boldingvej til Hejnsvig
Billund Kommune har planer om at etablere en dobbeltrettet cykelsti fra Boldingvej til Hejnsvig. Cykelstien bliver en forlængelse af den eksisterende sti, som slutter ved Boldingvej.

Cykelstien forventes placeret i det tidligere jernbanetracé fra Boldingvej til jerbanetracéets afslutning (rød strækning), hvorefter cykelstien fortsætter langs det eksisterende læhegn mod Bredgade (blå strækning).

Cykelstien fortsætter herefter langs nordsiden af Bredgade ind til Hejnsvig (grøn strækning), hvor cykelstien tilsluttes det eksisterende bump og eksisterende cykelbaner langs Bredgade.

Byrådet har besluttet, at der skal arbejdes med projektering og arealerhvervelse til brug for etablering af cykelstien. I den forbindelse bliver det nødvendigt at udføre forberedende opmålinger på de ejendomme, der grænser op til cykelstiens tracé.

Opmålingen forventes udført i løbet af august 2019. Berørte lodsejere vil blive kontaktet af Billund Kommune.
den. 30.07.19 kl. 08:34
<- Tilbage til nyhedslisten