Hejnsvig Vandværk a.m.b.a.

Bredgade 31 B

7250 Hejnsvig

Tlf. 75336698

Mail: mail(at)hejnsvigvand.dk


Henvendelse vedr. tilslutning, forbrug, betaling mv. 

Hverdage kl. 17.00 - 18.00: tlf. 20446698
Akut henvendelse vedr. vandforsyning, brud mv., vagttelefon: tlf. 20446698

Husk: Check husstandens vandforbrug jævnligt, gerne en gang om måneden, så ubehagelige overraskelser undgås.
 

Aktuel information, nye vandmålere


Takstblad 2024

1.a Fordelingsprincip

Alm. bolig/lejlighed i Hejnsvig by 1 part

Alm. bolig i landområde 2 parter

Landbrugsejendom (landbrugspligt) 3 Parter

Industrigrund i byen m. 1" stophane 2 Parter

Gældende partspris kr. 13.000,00

Særlige forbrugere pålignes bidrag efter et i forhold tilnærmet forhold

Fremføring af forsyningsledninger i landområdet betinger tilstrækkelig tilmelding af forsyningsmulige. Er tilmeldingerne for få, kan vandforsyningen påligne de forbrugere som ønsker forsyning, et ekstraordinært ledningsbidrag som kan refunderes efter nærmere bestemmelser ved yderlige tilslutninger. Ekstraordinære ledningsbidrag forrentes ikke, og refusionsretten bortfalder efter 10 år.

 

1b. Hovedledningsbidrag: Fordelingsprincip.

Alm. bolig/lejlighed i by kr. 2.500,00

Alm. bolig i landområde kr. 2.500,00

Landbrugsejendom (landbrugspligt) kr. 7.300,00

 

1c. Stikledningsbidrag:

Bolig og landbrug kr. 1.800,00

(afgiften indbefatter 1" stophaner. Ved større dimensioner fastsætter vandforsyningen bidraget i hvert enkelte tilfælde.)

 

  Hejnsvig By Hus på landet Landbrugspligt
Partspris 13.000,00 26.000,00 39.000,00
Hovedanlæg 2.500,00 2.500,00 7.300,00
Stikledning 1.800,00 1.800,00 1.800,00
I alt 17.300,00 30.300,00 48.100,00
I alt inkl. 25% moms 21.625,00 37.875,00 60.125,00

Pkt. 2 Vandafgift.

Årlig grundafgift pr. hus kr. 930,00

Årlig grundafgift pr. øvrige lejligheder. kr. 930,00

Kubikmeterpris kr. 3,75

 

Pkt. 3 Særlige afgifter:

Udskiftning af vandmåler kr. 750,00

Rykkergebyr pr gang kr. 100,00

Åbningsgebyr kr. 1.000,00

+ Evt. omkostninger

Flytteopgørelse kr. 120,00

Måleleje ved ikke forbruger kr. 150,00

Rykker for aflæsning kr. 70.00

Hvis værket må ud at aflæse måler kr. 205,00

 

Pkt. 4 Pålagte afgifter.

Miljøafgift kr. 6,37

 

Pkt. 6 Merværdiafgift.

Samtlige takster tillægges den til enhver tid gældende takst p.t. 25% moms, dog ikke rykke og lukkegebyr.

Nærværende takstblad er af vandforsyningen vedtaget som gældende fra 1. januar 2024. Takstbladet er godkendt af Billund Kommune ved brev til Hejnsvig Vandværk, i henhold til vandforsyningslovens § 53, stk. 1.

Opkrævningen sker 2 gange årlig, april og oktober, og dækker 3 mdr. bagud og 3 mdr. forud.

Aflæsning af vandmåler sker ved selvaflæsekort. Årsopgørelsen følger med aprilopkrævningen.

 

Drikkevandets kvalitet.

Jern <0,013 mg/I.
Mangan <0,17 mg/I.
pH = 7,8
Nitrat <0,3 mg/I.
Nikkel <0,03 µg/I.
Flourid = 0,12 mg/I.

Der er ikke fundet pesticider.

Separat vandanalyse for ny type pesticider (chloridazon-desphenyl) viser ikke-målbar værdi, absolut intet at bemærke.
Ligeledes er foretaget vandanalyse for PFAS, intet at bemærke, viser ikke-målbar værdi.

Formand: Knud Jensen Bredgade 60 Tlf. 93633727 Næstform.: Jens Arne Donslund Søllingdalvej 58 Tlf. 22184213
Driftsleder: Viggo Thorstensen Bredgade 37 Tlf. 61752170 Sekretær: Torben Vejs Bredgade 44 Tlf. 30374170
Kasserer: Gunner Andersen Torvegade 1 Tlf. 75335769  

Oplysninger om forsyningsområde, indvindings-område, vandbehandlingsanlæg m.m. fås ved henvendelse til værkføreren.

Installationsvejledning vandmåler