Hejnsvig varmeværk afholder generalforsamling.

Hejnsvig varmeværk afholder generalforsamling 

mandag den 19. september på Varmeværket kl. 19.00

 

Klik her for dagsorden.


Generalforsamlingen starter med spisning kl. 18.00 Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig senest mandag den 12. september til hejnsvigvarme@mail.dk eller på 75335789

Hejnsvig Varmeværk generalforsamling

Hejnsvig varmeværk afholder generalforsamling 
mandag den 27. september i forsamligshuset kl. 19.00

Klik på billede for at se dagsorden.

 

 

 

 

 

 

 

1

Hejnsvig Varmeværk

Østermarksvej 25

7250 Hejnsvig

Tlf.: 75335789

Mail: hejnsvigvarme(at)mail.dk

Se hjemmeside

Nye varmepriser.

Højere varmeudgifter giver prisstigning på varmeregningen

Varmeforbrugerne i Hejnsvig kommer til at opleve andre og højere varmeudgifter fra 1. juni 2018, når Hejnsvig Varmeværk tager hul på et nyt regnskabsår.

På landsplan kan en stor del af varmeforbrugerne derfor opleve en prisstigning på varmeregningen, der kan variere fra 5.000 kr. og helt op til 10.000 kr. pr. husstand.

De nye og højere varmeudgifter skyldes flere årsager. Først og fremmest har solen ikke skinnet så meget over Hejnsvig, som vi kunne ønske os. Det har betydet, at i det indeværende regnskabsår, har Hejnsvig Varmeværk haft en større varmeproduktion på biomasseanlægget – hvilket er væsentlig dyrere at producere varme på, end når solen skinner.

Priserne på biobrændsel bliver også stigende i det kommende regnskabsår, da manglen på råvarer er stigende, grundet lavt lagerniveau af biobrændsel. 

Den væsentligste årsag skyldes, at det tilskud der blev givet til de Decentrale Kraftvarmeværker tilbage i 2004, bortfalder ved udgangen af 2018. Tilskuddet, også kaldet grundbeløbet, har Hejnsvig Varmeværk haft glæde af, når elpriserne har været faldende. Men grundet stigende elpriser, der er forårsaget af stigende kul-, gas-, olie- og CO2-priser, har grundbeløbsbetalingen været væsentlig mindre i indeværende regnskabsår.

Hejnsvig Varmeværk modtager to former for grundbeløb:

  • Henholdsvis grundbeløb 1 og grundbeløb 2. Grundbeløb 1 bortfalder ved udgangen af 2018, mens grundbeløb 2 bortfalder ved udgangen af 2019.
  • Hejnsvig Varmeværk mister ca. 2,5 mio. kr. på indtægtssiden som følge af det.


Varmeforbrugerne i Hejnsvig vil dog ikke opleve varmeudgifter op imod de 5-10.000 kr. pr. husstand. Det er takket være den ambitiøse målsætning om et CO2-neutralt varmeværk inden år 2025, som Hejnsvig Varmeværk søsatte i 2009. Målsætningen var at udfase fossilt brændsel, herunder naturgassen, som dermed skulle erstattes med solenergi og biomasse. Den målsætning er indfriet.

Hejnsvig Varmeværk har brugt små 18 mio. kr. på grønne energiløsninger, som blandt andet skal kompensere for grundbeløbets bortfald.

De nye priser træder i kraft 1. juni 2018. De nye varmeudgifter vil betyde, at et standardhus på 130 m² med et årligt forbrug på 18 MWh, vil få en varmeregning, der er ca. 260 kr. dyrere pr. måned, end den er nu.

Med den nye prissammensætning udgør den faste del af varmeregningen 39 %, og den variable del udgør 61 %, hvis vi tager ud fra et standardhus på 130 m², hvor det årlige forbrug ligger på 18 MWh.

Opfordringen fra Hejnsvig Varmeværk er derfor….. få nu tjekket om jeres fjernvarmeanlæg fungerer, som det skal. Det betaler sig i sidste ende, da man selv er herre over 61 % af varmeregningen.