Vennekredsen for Hejnsvig Plejecenter

Vennekredsen på Hejnsvig Plejecenter :
 

Bestyrelse:

Formand: Margit Hansen - Mail: margitogbent1(at)dukamal.dk

Kasserer: Else Jørgensen

Sekretær: Elly Bolding

Medlem : Alma Brun

Medlem : Minna Jørgensen

Suppleant: Else Torstensen
 

Vennekredsen består af ca 15 frivillige som er med til at arrangere forskellige ting for beboerne på centret. Der holdes foredrag, underholdning, de afholder en årlig grillfest ,og høstfest, og der arrangeres udflugt.

Vennekredsen hjælper  til så beboerne har mulighed for at handle  på centret i ”kiosken”

Vennekredsen hjælper med det praktiske i forbindelse med arrangementerne.

Vennekredsen er altid interesseret i nye medlemmer, så kontakt endelig en af dem eller Plejecentret hvis du skulle have lyst til at deltage , eller komme med gode ideer til hvad der kunne være af arrangementer.

 

Arrengementer med plejehjemmets vennekreds

_______________________________________________

Plejecentrets Vennekreds .

   På Hejnsvig Plejecenter

   Kontakt: Margit Hansen tlf. 61734517
______________________________________________________________

 

_Tirsdag d. 28. maj kl.14.00 Udflugt.

Vi kører fra plejec. i private biler til Nygårds ismejeri Stenderup, der får vi en rundvisning, og hører om is produktion  samt smage på isen til kaffen. Pris 75 kr.
__________________________________________________________________________________

 

Tirsdag d. 18. juni kl.17.30

Grillfest: En aften med dejlig musik, mad,sang og hyggeligt samvær.
Tilmelding til plejecentret på Tlf. 25 55 76 64

Senest d.11. juni. Pris 150 kr. + drikkevarer.
Kom og vær med til at skabe en god aften.

______________________________________________________________________________

Vennekredsens program for 2.halvår 2019

Mandag d .8 juli kl.14.30

Vi kører ned på Kirkevej, hvor Conny igen har inviteret på kaffe og hygge i haven, vi skal også synge nogle sommersange, så kom og vær med til en dejlig eftermiddag. Kaffen er gratis. 

 Mandag d.5 august kl.14.30

Elly Mølgård : Underholder med oplæsning og fortælling.

 

Tirsdag d.10. sept kl. 17.30

Høstfest: Vi skal igen fejre høstfest, med lækker mad, lytte til musikken, som Dorthe- Hans-og Jens Søndergård leverer, vi skal synge og hygge sammen.  Tommy Saugmand vil fortælle lidt om hvordan høsten er gået. Husk at inviterer jeres pårørende. Pris 150 kr. + drikkevarer. Tilmelding til plejecentret på tlf .25557665 senest d,2. sept.

 

Søndag d.6 okt kl. 14.30

Musikcafeen: Vi har igen små hjemmebagte kager til søndags-eftermiddags-kaffen, som vi nyder, medens vi lytter til god musik, og synger nogle sommersange. Kaffen er gratis.
Alle er velkommen.

 

 

Mandag d. 11 nov. kl. 14.30

Vi får besøg af Elna Sørensen:(Karensminde) Hun vil fortælle om mellem - krigstiden, og gamle ting.

Mandag d. 16 dec kl. 14.30

Sammen med "Syng dig glad" vil vi synge jule salmer/sange,

spille pakkespil. Mon ikke Åse læser en julehistorie.

Tag gerne en pakke med (20 kr.)