Den Kommunale Dagpleje


Leder:                                                 Tove Nedergaard                        tlf. nr. 79727298

Dagplejepædagog i Hejnsvig:         Heidi Gammelgaard                    tlf. nr. 79727369

I Hejnsvig har vi 7 dagplejere.

Børnene har en god og struktureret hverdag, hvor de, ud over den hjemlige hygge, mødes forskellige steder i byen.

Dagplejen arbejder ud fra den pædagogiske læreplan der er udarbejdet med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag, de seks læreplanstemaer samt de tolv mål for sammenhængen mellem det pædagogiske lærings- miljø og børns læring.

Dagplejerne deltager som fagpersoner i kurser, som de løbende bliver tilbudt.

Se meget mere om dagplejen her:  https://dagplejen-billund.aula.dk