Hejnsvig Skole er en tosporet klyngeopdelt skole med elever fra bhkl. til 9. årgang.

Skolen modtager elever fra Stenderup Skole i 8. årgang.

Der er oprettet et ”værested” for børn fra 4. – 6. årgang.

Til skolen er knyttet en skolefritidsordning, der er normeret til 98 børn.

Den ældste årgang fra børnehaven er også hjemmehørende på skolen.

Ledelse:

Skoleleder Steen Møller mail: stm@billund.dk |Viceinspektør: Henrik Fribæk mail: hfr@@billund.dk|Indskolingsleder: Mette Hansen mt@billund.dk

Kontakt:

Skolens tlf.: 72131410
Skolens mailadr.: hejnsvigskole@billund.dk

Værdigrundlag:

 

Skolen bygger sin virksomhed på flg. værdigrundlag:

 

Hejnsvig skole ønsker:

- At tilbyde en undervisning af høj kvalitet

- At styrke den enkelte elevs selvværd

- At skabe gode rammer for den sociale trivsel

- At fremme en god stemning

 

Hejnsvig skole forventer:

- At alle indgår i et positivt samarbejde

- At alle har en positiv indstilling til at lære noget

- At alle viser ansvarlighed

- At alle udviser gensidig respekt