LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

03.10.2019 kl. 1700-1830

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Per kragh– ældrerepr.

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud: Mads, Torben, Per.

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 
 1. Ny skole eller renovering af den gl. skole, Hvordan forholder vi os, skal vi gøre noget?
 

Lokalrådet er enige om, at en ny skole i Hejnsvig vil være den klart bedste løsning.

Lokalrådet ønsker derudover, at projektet startes hurtigst muligt og gerne senest i 2022, og at skolen fortsat er skole for 0. – 9.kl.

 

 

 
 1. Borgermøde i Hejnsvig er det noget?  Hvordan forholder vore politikere sig til det?
 

Det er vigtigt at arrangere et borgermøde, så der kan drøftes, hvilken type boliger der ønskes.

Borgermødet bør først afvikles i foråret 2020.

 

Lokalrådet deltager i et møde med byplanlægger Merete Vindum mandag d. 21/10, hvor rammerne for et borgermøde diskuteres.

 

 

 

 

 

Ove, Mads og Tove deltager

 
 1. Evt.
 

 

 

 

 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i lokalråd torsdag d. 3 oktober kl.  1700- 1830 på skolen

Dagsorden 1:  Ny skole eller renovering af den gl. skole, Hvordan forholder vi os, skal vi gøre noget ?

                   2:  Borgermøde i Hejnsvig  er det noget?   Hvordan forholder vore politikere sig til det?

                   3:   Evt.

                   Venlig hilsen  Ove

_______________________________________________________________________________

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i lokalråd torsdag d. 3 oktober kl.  1700- 1830 på skolen

Vi vil meget gerne have jer 3 fra byrådet med, hvis i har mulighed for det.

 

Dagsorden 1:  Ny skole eller renovering af den gl. skole, Hvordan forholder vi os, skal vi gøre noget ?

 

                     2:  Borgermøde i Hejnsvig  er det noget?   Hvordan forholder vore politikere sig til det ?

 

                     3:   Evt.

 

                          Venlig hilsen  Ove

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

29.08.2019 kl. 19:00

Medlemmer:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Per Kragh – ældrerepr.

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud: Steen

Ikke til stede:

 

Referent: Torben

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 

 

 

 
 1. Godkendelse af referat fra 27/8 2019
 

Godkendt

 

 
 1. Tilflytter velkomsgaver

 

Husk at give navne og adresser på tilflyttere til Ove så han kommer ud til alle nye medborgere med velkomst pakke

 

 

Alle

 
 1. Bordet rundt.

 

Jørgen:

 • Nyt alfa-kursus hold er klar til opstart

 

Tove:

 • Dialog med beboere på Østerbo indikerer at de er positive overfor udstykning af nye byggegrunde i dette område af byen

 

Torben:

 • -

 

Hans

 • -

 

Per

 • Vandretur i Vesterhede var kæmpe succes med 58 deltagere. Fremragende guide med stor indsigt i historie og natur. Lignende arrangement forsøges arrangeret næste år igen.

Mads:

 • Der har været indledende møde med Kaufman fra Billund Kommune vedrørende evt. HIF køb af stadion af kommunen. Pt. undersøges økonomien i det og der er aftalt nyt møde om 14 dg.
 • Tilbud på tilbygning til hallen bedes fremsendt til Mads.

 

Karsten:

 • Skolen spørger om økonomisk hjælp fra Lokalrådet til indkøb af hjertestarter.

Det skal undersøger om der er andre støtte muligheder før Lokalrådet tager stilling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per

 

 

 

 

 

 

 

 

Mads

Tove

 

 

 

 

 

Karsten

 
 1. Orientering ved formanden
 
 
 • Ove er Hejnsvigs kontaktperson for bosætnings koordinator i Billund Kommune
 • BLDR
  • Det diskuteres om Landdistrikts midlerne skal fordeles mellem lokalrådene efter fordelings nøgle i stedet for som i dag efter projekt ansøgninger. Det ser ud til at der er stemning for det i BLDR, nu skal det blot undersøges hvordan man får kommunen til at stå inde for brug af midlerne rent juridisk.
  • Det er møde ang. turisme i landdistrikterne d. 17 sept. Alle er velkomne. (tid og sted kommunikeres senere)
  • Kommunen har indikeret at den igen er villig til at indgå i by sanerings projekter. Vi savner noget mere konkret.
  • HUSK at søge tilskud til små projekter i ”Borger idékassen”

Borger Idékassen

Borger Idékassen er til alle jer, der har ideen til et projekt ude i naturen eller i en park, men mangler støtte til at gennemføre det. Det er til de mindre projekter, hvor I selv erden centrale tovholder, men har brug for en sparringspartner. Borger Idékassen kan hjælpe lige netop jer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ove

 
 1. Økonomi og status ved Tove
 

Vi har en sund økonomi. Kom frisk med ansøgninger til udviklings puljen

 

 
 1. Eventuelt
 

-

 

 
 1. Trafik gennem byen

 

Vi havde en god debat og kom frem til flg. aktioner:

 • Kontakte Vejdirektoratet, Politiet og Billund kommune mht:
  • Skiltning med ”Lastbil gennemkørsel forbudt” på Kolding Landevej ved Refhøjvej. Samtidig kunne det også skiltes med at Refhøjvej fører til Tingvejen.
  • Skiltning mod Billund på Ribe Landevej flyttes fra Kirkevej til Bredgade
  • Der etableres  40km/t hastigheds begrænsning gennem byen
  • Der etableres fartkontrol for at sikre at 40km/t overholdes
  • Chikaner gennem byen fjernes for at få en mere sikker vej for skolebørn og andre cyklister og for at få en mere jævn trafik afvikling og undgå nedbremsninger og accelerationer der fremprovokerer støj.

 

 • Det vil være optimal om det kunne undersøges om omlægning af lastbiltrafikken har markant indflydelse på byens erhvervslivs omsætning. 

 

 

 

 

 

Ove

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

27.06.2019 kl. 19:00

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Per Kragh – ældrerepr.

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud:

Ikke til stede:  Mads, Karsten, Steen

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 

 

 

 
 1. Godkendelse af referat fra 2/5 19
 

Godkendt

 

 
 1. Orientering fra møde med vejdirektoratet ang. trafik i Hejnsvig.

 

Skiltning via Bredgade i stedet for Kirkevej ønskes etableret.

Byrådsmedlemmer inviteres til næste møde for at sætte dem ind i sagen mht. at flytte lastbiltrafik til Refhøjvej

 

 

Ove

 
 1. Bordet rundt.

 

Jørgen:

 • Sommerferie mode
 • Gud og Pizza konceptet er presset på deltagere. Nye ideer er velkomne.

 

 • Hans:
 • Sankt Hans-festen var fint besøgt (over 300 gæster) Næste års arrangement synliggøres i pressen. En ny ide kunne være at lave et arrangement for småbørns familier som starter tidligere
 • Ide at lave toilet bygning ved søen og evt. planere et område til teltplads

 

 

 

 

 

Tove:

 • Arrangement i Mariehaven i Ansager afholdt. Fin aften men ikke for mange deltagere.

 

Torben:

 • Donslund har fået bevilget penge til renovering af den gamle skole.
 • BLDR har fået bevilget penge til turisme undersøgelse
 • Skabelon til privatlivs politik i foreninger fremsendes til medlemmer til brug i deres respektive foreninger

 

 

Per

 • Vandretur arrangeres tid og sted bestemmes senere Gyttegård er foreslået

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans

 

 

 

Ove/Hans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben

 

 

 

Per

 
 1. Orientering ved formanden
 
 
 • Kort info om proces vedr. bysanering
 • Møde med øko. udvalg:
  • Mere engageret turisme indsats ønsker fra Billund Kommune.
  • Cykelsti fra Boldingvej etableres på den gamle bane helt til Hejnsvig. 4. mill. er sat af i 2020
  • Byggegrunde bliver først klar i 2020, placering ved Søgårdparken. Intet nyt om byggegrunde i ”Østbyen”
  • By-sanering ikke aktuelt i Hejnsvig. Huse skal være ubeboet i et år før kommunen kan tage stilling til nedrivning.
 • Markedet har givet overskud på ca. 40.000. endelig resultat kommer snarrest.

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Velkomstpakke til tilflyttere (køb af huse/lejligheder)
 

Alle kommer med navne til næste møde

 

 

 
 1. Økonomi og status.
 

Driftskonto:  64.000

Markedskonto:  92.000

Udviklingspuljen: 249.000

Julefrokostudvalg:  2.000

 

 

 
 1. Eventuelt

 

Opslag omkring skrotbanden på bynet??

Næste møde d. 29/8-2019

 

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

02.05.2019 kl. 1915

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Thea Kristensen – ældrerepr. (suppl. for Gitte Staahl)

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud:

Ikke til stede: Tove, Mads, Torben

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 
 1. Besøg af landdistriktskoordinator Karen-Louise Smidth
 

 

 

 
 1. Godkendelse af referat fra 14. marts
 

Godkendt

 

 
 1. Byggegrunde og trafik gennem byen, sker der noget.

 

Drøftet med landdistriktskoordinator.

Der sættes et møde op med Vejdirektoratet. Ove, Hans og Jørgen deltager fra Lokalrådet, sammen med lokal borger, der har henvendt sig vedr. problematikken

 

 

 

 
 1. Bordet rundt.

 

Jørgen:

 • Konfirmationer er vel overståede.
 • Tour de Langfredag med ca. 100 deltagere
 • Konfirmandundervisning er omlagt til 2 lektioner hver uge i kommende skoleår

 

 • Hans:
  Generalforsamling med nyvalg til bestyrelsen
 • Næste arrangement er Sankt Hans-festen

 

Skolen:

 • Nye møbler til eleverne
 • Ny kommunikationsplatform ”AULA” på vej

 

 

 
 1. Orientering ved formanden
 
 
 • Kort info om proces vedr. bysanering
 • Der skal søges penge hjem til bynettet
 • Kort info om dialog med byrådsmedlemmer vedr. byggegrunde
 • Info om indstilling til prioritering vedr. cykelstier
 • Årsmøde i BLDR, bl.a. info om idé om Tilflytterboliger

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Landdistriktspuljens ansøgning.
 

Indsendt ansøgning er med i næste runde

 

 

 
 1. Økonomi og status.
 

Driftskonto:  62.000 inkl. 45000 tilskud fra kommunen

Markedskonto:  25.000

Udviklingspuljen: 258.000

Julefrokostudvalg:  2.000

 

 

 
 1. Eventuelt

 

Idé om veteranbilsrundtur ifm Hejnsvig Marked for 25 kr.

 

Næste møde d. 27/6-2019

 

LOKALRÅDSMØDE
REFERAT
14.03.2019 kl. 1900

Deltagere:
Ove Møberg – frit mandat
Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening
Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen
Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening
Per Kragh – ældrerepr. 
Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening
Torben Jensen – frit mandat 
Jørgen Johansen– repr. for kirken

Afbud: 
Ikke til stede: Steen Møller - repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

DAGSORDEN
    BESLUTNING    ANSVARLIG
1.    Godkendelse af referat fra mødet d.  10 januar      Godkendt    
2.    Ansøgning fra borgerforening om tilskud til julebelysning.    Vi besluttede at Borgerforeningen skal ansøge om 10.000  - 12.000 kr gennem udviklings puljen. Lokalrådet støtter ansøgningen.

PS. Lokalarkivet har ligeledes søgt om ca,. 10.000kr gennem udviklings puljen til opgradering/opdatering af server.    
3.    Trafik gennem Hejnsvig
4.     ( hastighed- skiltning- lastbiler)    Lokalrådet anbefaler:
-flytning af skiltning mod Billund ved Ribe Landevej fra Kirkevej til Bredgade.
-40km/t hastigheds begrænsning indenfor byskiltene
-fjerne chikaner hvor de giver uhensigtsmæssig trafik flow, dvs. de chikaner som er mellem kirkevej og bymidte (fodgænger felt) samt fra bymidte til by portal.
-evt. dirigere tung trafik uden om byen via Refhøjvej og Ribe Landevej.

Tove er i dialog med vejdirektoratet i forbindelse med grave arbejde langs Bredgade, og vil i den forbindelse fremlægge vores ønsker.    

5.    Bordet rundt.    Karsten:  (Donslund borgerforening)
-afholdt generalforsamling => samme bestyrelse
- der er søgt midler til renovering af Gl. skole både gennem landdistrikts midler og gennem syd energi.

Per: (ældreråd)
-ældreråd og borgerforening arrangerer ren by d. 13 April.

Hans: (borgerforening)
-generalforsamling uge 12

Mads: (idrætsforening)
-udfordringen med at få frivillige til ungdomsafdelingen er løst for 2019 ved massivt pres på medlemmer.
-pris på glasparti for hallen levres til skolen meget snart.

Tove: (Erhvervsforening)
-der er arrangeret tur til Mariehaven for alle medlemmer d. 9 Maj

Torben: (frit mandat)
-ny hjemmeside projekt afsluttes og støtte midler hjemsøges (Ove indkalder Tove og Torben til møde for at sætte i gang)
BLDR:
-Karen Louise Smidth er ansat som ny landdistrikts koordinator. Vi ser frem til godt samarbejde.
-årsmøde d. 29 april i Vesterhede. Emnet er Lejeboliger i landsbyer. ALLE ER VELKOMNE
- BLDR indstiller landdistrikts midler til renovering af Skjoldbjerg Medborgerhus samt Beach Multibane til Stenderup-Krogager.

Jørgen: (Kirken)
-er ny Vesterhede repræsentant i BLDR
-ALFA kurser går godt, 15 – 20 deltagere /hold
-struktur for konfirmand undervisning vurderes (hele dage, halve dage, to timer)
-omdelte spørgeskema giver god dialog med borgerne.

Steen: (Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig)
-fraværende
    
6.    Orientering v. formand.    -positivt feed back på arrangementet på skolen med foredrag og underholdning
-bosætnings koordinator Marianne Thomsen har besøgt byen og bl.a. set at der mangler byggegrunde og lejligheder. Hun indikerede at der er positiv stemning for tiltag for at rette op på dette i byrådet.
-vi skal have lavet et kort ”skriv” der fortæller om byen. Vi foreslår at vi beholder ”sloganet” Hejnsvig på Toppen og at der forfattes et par linjer om rigt foreningsliv, erhvervsliv, god skole med overbygning, børnehave, dagplejere, plejehjem, billige boliger, både parcelhuse og leje boliger, offentlig transport muligheder, cykelsti til Billund og til fantastiske naturoplevelser, Gyttegård og Grene Sande.    

7.    Økonomi og status.    Alt er godt     
8.    Eventuelt        
 

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

10.01.2019 kl. 1900

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 
 1. Godkendelse af referat fra 25 oktober og 22 november
 

Godkendt

 

 
 1. Konstituering i udvalg.  BLDR og Udviklingspulje
 

Torben og Ove genvalgt til BLDR

Ove og Mads genvalgt til Udviklingspuljen

 

 
 1. Evaluering af årsmødet den 22 november
 

 

 

 

 
 1. Bordet rundt.

 

Karsten:   -                                              

Tove: Erhvervsforeningen sendte 1000 kalendere ud sammen med Kirkebladet. Meget positivt.

Per:  Forbereder en vandretur til 15/8 i Vesterhede

 

Hans:

Juleoptog og halarrangement er gået godt.

 

Mads:

Indendørsstævne afholdt for første gang med succes. 65 hold tilmeldt. 15-18000 i overskud.

Gym.opvisning på vej til marts.

Har styr på trænere til kommende sæson.

Gen.forsamling i HIF

Oplever tilgang i foreningen.

 

Torben:

Ny hjemmeside kører

Orientering om tildeling af midler fra BLDR

Beslutning om, at der ikke skal dannes et saneringsselskab

Steen:

Proces vedr. opgradering af legeplads

 

 

 
 1. Orientering v. formand.

 

Udfordring med gl. klubhus.

Stor undren ift prissænkninger på byggegrunde andre steder end i Hejnsvig.

Torben kontakter hjemmesidens webmaster om at etablere et debatforum vedr. etablering af nye byggegrunde i Hejnsvig

 

 

 

 

 

 

 
 1. Fælles arrangement på skolen den 28 februar.
 

Kort orientering.

Steen rundsender invitation til lokalrådet.

Steen sender opslag til infoskærm til Ove.

 

 

6A. Etablering af kørefast belægning    ved skolen/hallen, drøftelse og beslutning.  

 

Drøftet.

Idé om at udbygge og forlænge repos ved gavlen. På denne måde kan etablering af kørefast belægning undgås.

Skolen arbejder videre med at indhente tilbud.

 

 

 
 1. Forslag fra borger i Hejnsvig ang. hastighed og trafik i byen.

 

Der indledes dialog med Brugsen i første omgang. Hans, Per og Ove deltager.

 

 
 1. Økonomi og status.
 

Driftskonto: 38.000

Udvikl.pulje:  258.000

Julefrokostkonto: 2.000

Markedskonto: 36.700

 

 

 
 1. Eventuelt

 

Spørgsmål vedr velkomstpakke

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 22. nov. 2018

Referat fra bestyrelsesmøde i lokalråd torsdag den 22 november 2018

 

Konstituering:             

Formand.          Ove Møberg.

Næstformand.   Mads Kragh.

Kasserer.           Tove Brink. 

Sekretær.           Steen Møller.

 

Mødedatoer 2019:

10. januar 

14. marts

2. maj

27. juni 

29. august

29. oktober

21. november  årsmøde.

    Bestyrelsesmøde i lokalråd den 10 januar kl. 1900- 2100 på skolen.

Dagsorden:

1.  Godkendelse af referat fra 25 oktober og 22 november.

2.  Konstituering i udvalg.  BLDR og Udviklingspulje.

3.  Evaluering af årsmødet den 22 november.

4.  Bordet rundt.

5   Orientering v. formand.

6.  Fælles arrangement på skolen den 28 februar.

7.  Forslag fra borger i Hejnsvig ang. hastighed og trafik i byen.

8.  Økonomi og status.

9.  Evt.

 

   Venlig hilsen   Ove

 

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

25.10.2018 kl. 1900

 

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Thea Kristensen – ældrerepr. (suppl. for Gitte Staahl)

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud:

Ikke til stede: Hans Kristensen

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

 
 1. Godkendelse af referat

 

Godkendt

 

 
 1. Årsmøde i lokalråd 22/11

 

Kl. 19.

Annonceres i ugeblad

 

 

 
 1. Fælles arrangement med skolen

 

Opbakning fra Lokalrådet, der støtter med 10.000 kr.

Gratis for alle, der deltager.

Skolen er tovholder på projektet.

 

 

 

 

Steen

3A. Reklame på infoskærm   

       efter nytår

Gratis annoncering frem til 30.06.2019

 

 
 1. Bordet rundt

 

Steen:

 • 9.kl. tur til Vilnius, Lithauen. Stor succes.
 • 4.kl. på 2 dages tur ”Kend dit land”-projekt

Tove:

 • Generalforsamling i Erhvervsforening, afholdt i Århus med 20 deltagende. Samme bestyrelse.

Torben:

 • Ny hjemmeside er næsten færdig, inden for en måned

Karsten:

 • Har fået 25.000 til et ”muld-toilet”
 • Indvielse af shelterplads d. 4/11

Jørgen:

 • Spørgeskema til borgere, er på rundtur ved alle husstande
 • 20 tilmeldte til alpha-kursus for voksenkonfirmander
 • Prædikener digitaliseres, så man kan høre prædikerne på internettet

Mads:

 • Gymnastik kører fantastisk
 • Udfordringer i forhold til samarbejde ml. Hejnsvig og Vorbasse
 • Der mangles frivillige

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Orientering v. formand

 

 
 • Fællesmøde ml. borgerforening, erhvervsforening og lokalråd d. 7/11
 • Dejligt med flere tilflytter-familier til Hejnsvig
 • Møde m. Rasmus Kaufmann, kultur- og fritidschef vedr. fremtidig brug af Klynge 1. Der tages initiativ til et møde mellem foreninger i det gamle klubhus, lokalrådet og forvaltningen.
 • Orientering og drøftelse om udmøntning af bysaneringspuljen. Drøftes i BLDR d. 26/11
 • På infoskærmen er der informeret om, hvor store overskud der har været fra hhv  markedsudvalget og julefrokostudvalget

 

 

 
 1. Økonomi og status

 

Driftskonto: 41.000

Udviklingspulje: 177.000

Markedsudvalgskonto:  ca. 70.000

 

Alle best.medlemmer i Lokalrådet skal medbringe kopi af pas/kørekort samt af gult sygesikringskort.

 

 

 
 1. Eventuelt

 

 

 

 

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

29.08.2018 kl. 1900

 

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Thea Kristensen – ældrerepr. (suppl. for Gitte Staahl)

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud:

Ikke til stede:

 

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

1.    Godkendelse af referat

 

Godkendt

 

2.    Orientering fra mødet med Rasmus Kaufmann d. 13/8

 

Godt møde.

Rasmus redegjorde for forvaltningens oplæg/udkast til udnyttelse af klynge 1, som på et tidspunkt skal præsenteres for politikerne.

Nyt møde aftalt til d. 22/10-2018, hvor resultat af budgetforhandlinger kendes.

 

 

3.    Opfølgning fra mødet med vores byrådspolitikere d. 28/6

 

Politikerne vil gerne orienteres løbende.

De inviteres med til Lokalrådsmøde d. 25/10 kl. 19-20

 

4.    Velkomstpakke

 

Drøftet og koordineret.

 

5.    Bordet rundt

 

Torben:

BLDR-møde d. 28/8.

·         Pulje til boligsanering, med forslag om, at lokalrådene skal yde bidrag, ex. 20.000 kr. Forslaget drøftet.

Enighed om at der skal forhandles med kommunen.  

·         Drøftelse vedr. udmøntning af puljemidler under BLDR

·         Arbejdet med ny hjemmeside har ligget stille over sommeren

Tove:  -

Hans:

Bagagerumsmarkeder afholdt

 

Karsten: -

 

Per:

Byvandring i Donslund i uge 34. 35-40 deltagere. God aften.

 

Steen:

·         Afkortning af skoledag

·         Skak i skolen, som del af understøttende undervisning

·         God skolestart, 210 elever, stor 0. klasse er startet og historisk stor 9. klasse

 

 

 

 

 

 

Torben, Ove

 

6.    Orientering v. formand

 

·         Enighed om at åbne for gratis reklamer på infoskærme frem til 1. januar 2019. Al annoncering går gennem Laurids.

·         Ove tager initiativ til møde mellem lokalråd, borgerforening og erhvervsforening, 2-3 repr. fra hver.

·          

 

 

7.    Valg af repræsentant til skolebestyrelsen

 

Karsten Møller Pedersen er valgt

 

8.    Økonomi og status

 

·         Foreløbigt regnskab for 2018 viser et overskud på 56.000 kr.

·         Indestående driftskonto:  kr. 47.000

·         Konto Hejnsvig Udviklingspulje: kr. 171.000

·         Konto Hejnsvig Marked:  kr. 76.000. Overskud i år på kr. 56.000

 

 

9.    Eventuelt

 

·         Idé om at huske at informere om, hvad udviklingspuljen er brugt til.

 

 

 

Bestyrelsesmøde i lokalråd torsdag den 28. juni kl. 1900 på skolen

 

Jeg har inviteret vores 3 byrådsmedlemmer til at komme og være med under punkt 1, og de har alle 3 sagt ja til at komme, det er rigtig dejlig.

 

Dagsorden:   1. Samarbejde i Hejnsvig.      
                   
Drøftelse af muligheder og ønsker i Hejnsvig, vi vil  gerne høre fra jer hvad
                    muligheder i ser, og vi har også ønsker og bør vi blive

                    bedre til at orientere hinanden?

                   

                      2.  Godkendelse af referat fra 1. maj

                      3.  Orientering ved formanden.

                      4.  Bordet rundt.

                      5.  Økonomi og status

                      6.  Evt.

 

                          Venlig hilsen   Ove

____________________________________________________________________________--

 

Bestyrelsesmøde i lokalråd tirsdag den 1 maj kl. 1900 - 2100 på skolen

 

 

 

Dagsorden.

 

 

 

1.  Godkendelse af referat fra 6 marts

 

                             -godkendt

 

2.  Drøftelse og det videre arbejde fra mødet med foreninger og interesserede den 6 marts.

 

            -positiv feedback om mødet fra foreninger

 

            -forslag til anvendelser er sendt til kommunen (Leo Pedersens formulerede brev
            
som er sendt til jer)

 

             forslagene medio maj

 

             -der er et konkret ønske fra Bonanza (line danse forening) om at kunne starte
            
med  at anvende klynge 1 fra efter sommerferien 2018 (tirsdag & torsdag aften).

 

             -Over spørger Steen om dette er muligt

 

3.  Bysanering i landdistrikterne i Billund kommune ( bilag er sendt ud)

 

              -forskellig (5-6) emner blev drøftet.

 

            - Medlemmer af lokalrådet opfordres til at udfylde udsendte bilag med       sanerings emner og aflevere til Ove som så sender til kommunen

 

4.  Orientering ved formanden

 

-Grand Fondo cykkelløb 23-24 juni i Billund kommune med ca. 1111 deltagere. Ruten går også gennem Hejnsvig. Vi drøftede om der er frivillige som kan festliggøre ruten gennem byen for at skabe synlighed. På mødet var der ingen med ressourcer til dette.

 

-Ove undersøger om Mads (idrætsforeningen) kan sætte noget i gang.

 

-Velkomst pakken deles ud til nye borgere i maj/juni. Kurv fra brugsen + kalender + borgerforenings folder

 

-hold byen ren arrangement forløb super godt med ca. 40 deltagere. Det fornemmes at byen borgere værdsætter initiativet.

 

-regnskaber. Markedsdage sættes i system inden det overleveres til lokalrådet.

 

-Tove aftaler detaljer med Marianne

 

5.  Bordet rundt.

 

  -Referat fra BLDR årsmøde kan læses på deres hjemmeside

 

  Jørgen:

 

             -ny graver ansat

 

            -heldags undervisning ag konfirmander fortsætter

 

             -etablering af ny missionshus/menighedshus ligger i dvale

 

             -evt. etablere en (kirke)cafe i forbindelse med markedsdage

 

    Torben:             

 

             -ide at udbyde små køkkenhave jordlodder til lejeboliger på vandværkets grund

 

    Tove:

 

              -erhvervsforening har 20 års jubilæum i år

 

              -erhvervsforening arrangerer studietur i juni (Tove måske husk opslag på      
               infoskærme)

 

     Infoskærme:

 

             -vi drøftede mulighed for erhvervsdrivende at reklamere på infoskærme.
              Vi vil bevare en fordeling der hedder 80% oplysning/info og 20% reklame.
 Vi vil starte muliggørelse af reklame ved at opfordre, på infoskærmene  virksomheder  til at sende deres ”reklame” til Laurits, som så lægger det  op på skærmene i en gratis  prøveperiode indtil 1/9. herefter opkræves 500,- for resten af 2018 hvis interesseret.

 

7.  Økonomi og status.

 

                 54.000 på driftkonto

 

                 171.000 på Hejnsvig udviklingskonto

 

8.  Evt.

 

           

 

          Mvh.  Ove

 

 

 

 

Referat fra mødet den 6 marts.

Info møde omkring forventet renovering af Hejnsvig skole d. 6. marts 2018.

 

Ove Møberg bød velkommen til de ca. 40 borgere der var mødt op.

Ove meddelte der for nylig havde været møde med repræsentanter fra kommunen, mødet var meget positiv.

Det er meget vigtigt at vi efter mødet her hurtigt får sendt en melding til kommunen, hvad der var vores holdning og ønsker til nedenfor nævnte projekt skole renovering.

Steen Møller gennemgik helhedsplanen, hvor selve skoledelen samles i klynge to og tre med tilhørende faglokaler. Begrundelsen er, færre elever og at skolen er ved at være slidt.

Skolens budget til renovering af undervisningsdelen er 8 mil. Kommunen har derudover beslutter at afsætte 21 mil. til bygningsrenovering.

Ved den totale renovering bliver klynge et ledig til andre forhold.

Spørgsmål fra borgere:

Er der i den nye plan plads til evt. fremtidige flere børn? Svar: bliver formodentlig ikke et problem, ellers står klynge et der jo stadig.

Skal SFO flyttes? Svar: det ligger der i plane.

Alle gik for at se lokalerne i Klynge et.

Leo Pedersen fra initiativgruppen:

Leo henviste til de grupper der blev vedtaget på borgermødet i marts 2017.
1. Byfornyelse 2. Fitnesscenter 3.Pr gruppe 4. Legepladser.

Leo Pedersen og Bjarne Larsen havde også været indkaldt til kommunen for at høre om skolerenoveringen, og for at gøre initiativgruppen opmærksom på de fremtidige planer.

Leo gjorde opmærksom på at der i det forslag der lå var masser af muligheder.
Klynge et er administrativ nu flyttet over i Fritid og kultur.

Kommunen vil gerne medvirke til at udfærdige planer og beregninger for fremtidig brug af
klynge et.
Kommunen gjorde også opmærksom på muligheder for at etablere en” forsøgslejeplads”.

Leo lagde op til at man gik efter en kommunal ejet fritidsbygning i klynge et. Dvs. kommunal ejer og vedligehold af bygninger, og evt. forenings betaling ved brug.

Bjarne Larsen medlem af initiativgruppen:

Vigtigt at tænke helhed omkring by og skole og dermed sikre skolens overlevelse.
Når vi gør klynge et til et kulturelt center, så gør bygningen vigtig for byen.
Nu må vi vise vi vil noget med Hejnsvig, det kan ikke nytte at side på hænderne.

 

 Debat med forslag:

Hvilke forslag er der til brug af klynge et?

 1. Idrætsforeningen ønsker flere omklædningsrum.

 2. Redskabsrum kun til idrætsredskaber.

 3. Fitnesscenter

 4. billard med minimums rummål på 8,5x9,5 m.

 5. Linedans

 6. Evt. rum til anden idræt, yoga eller lignende.

 7. Idræt om dagen.

 8. Et folkeligt mødested med hygge og evt. bibliotek eller bogbytning.

 9. Ungdomslokale hvor de unge kan mødes evt. med E-sport.

 10. mulighed for andre foreninger vi har mange i byen.

 11. byen mangler også lokale til evt. kreative kurser

____________________________________________________________________________________

Referat bestyrelsesmøde 6. marts på skolen

 

 

1.Godkendelse af referat fra 10. januar.                 Godkendt.

 

Orientering fra formand:                                            Leo, per, Torben  og Ove havde et møde med fritid           

                                                                                         Og kulturchef Rasmus Kaufmann, kulturkonsulent

                                                                                         Signe Grønnegaard, ang. Eventuelt brug af Klynge 1

                                                                                         Et godt møde hvor vi aftalte at sende og forslag

                                                                                         Til dem efter borgermødet den 6. marts, de ville

                                                                                          Arbejde videre med det, og vi aftalte et møde sidste

                                                                                          Halvdel af april.

                                                                                          BLDR årsmøde på Hejnsvig Hotel 18. april.

                                                                                          Betaling for optælling i hallen er nu kommet.

 

Vi holder byen rent:                                                       Per oplyste det bliver lørdag den 21. april, start fra

                                                                                           Petersmindecenteret kl. 09.00.

 

Bordet rundt:                                                                   Per orienterede om byvandring i år, det bliver i

                                                                                            Donslund d. 23. august.

                                                                                            Torben orienterede om modernisering og justering

                                                                                             Af Bynet og Infoskærme.

                                                                                             Ang. Reklamer på infoskærme vil Torben     

                                                                                             Undersøge hvad man gør i andre byer inden næste

                                                                                             møde.

                                                                                             Mads orienterede om fodboldsamarbejde med

                                                                                             Vorbasse.

 

Økonomi og status:                                                           Tove redegjorde for økonomien.

____________________________________________________________________________________

Referat: Lokalrådsmøde den 10. jan. 2018
Kl. 19.00 – 2o.oo møde med Billund Kommunes landdistriktskonsulent Signe Grønnegård. Et godt møde, der fremmer samarbejdet mellem Lokalråd og Kommune.
Lokalrådsmøde 20.00 – 21.30
Dagsorden:
Ad 1: Referat fra mødet den 9. okt. 2017. Godkendt.
Ad 2: Konstituering:
Formand: Ove Møberg – frit mandat
Næstformand: Mads Kragh – repr. Hejnsvig Idrætsforening
Kasserer: Tove Brink – repr. Hejnsvig Erhvervsforening
Sekretær: Steen Møller – repr. Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig 
Hans Kristensen – repr. Hejnsvig Borgerforening
Jørgen Johansen – repr. Hejnsvig Kirke
Per Kragh – repr.  Ældreområdet
Torben Jensen – frit mandat
Ad 3: Orientering ved formand:
Herunder orient. om arbejdet i BLDR. Drøftelse af økonomi – bl.a. tilskud givet til bredbåndsdækning (200000kr.) – forslag om større rådighedsbeløb (35.000kr.) – forslag om ny fordelingsnøgle.
Orientering om arbejdet med ”Udviklingspuljen” – fordeling af tilskud – hvem bidrager.        
 Der afholdes snarest et møde om regnskabsopstilling med de involverede parter. Ove og Tove deltager fra lokalrådet.
Ad 4: Bordet rundt:
Carsten: - god weekend i hallen med STORT indefodboldstævne (frustration over at Info-skærmen endnu ikke virker!) – tilskud fra Borger- og Idèkassen (50000 kr.) til bålhytte og shelter (2stk.) i Donslund. Torben: Hjemmesideopgradering – møde den 30. jan. (Louise, Torben V., Laurits og Torben) – afløser/hjælper til Laurits søges. Jørgen:  - julebesøg i klynge 1 på skolen – ekstra
gudstjeneste for børnefamilier – pizzagudstjenester godt besøgt – sommerudflugt for børnefamilier forberedes – jazzeftermiddage lukkes ned foreløbig – tæt på messefald ved kl.9 gudstjenester – nyt missionshus ” op ad bakke!”. Tove: - erhvervsforeningen ingen udskiftning i bestyrelsen. Thea (suppl. for Per):  - der arbejdes med vandretur i Donslund. Hans:  - juleudsmykningen har haft problemer – Jubilæumsarrangement på Hejnsvig Hotel (få pladser tilbage) – det nyindkøbte redskabshus trænger til nyt tag (der ansøges om penge) – fællesansøgning borgerforening/lokalråd til ”byparken” (bænke, beplantning osv.) påtænkes.
 Ad 5: - uddeling af velkomstkurve fortsættes, men intet velkomstmøde.
Ad 6: - byforskønnelsespris uddeles af lokalrådet (2-5000kr.) ”Den gamle Købmandsgård”.
Ad 7: - Tove redegjorde for økonomien.
Ad 8:   Mødedatoer 2018: Den 6.marts kl. 18.00 (foreninger indkaldes til 19.30). Øvrige møder kl. 19.00.      Den 1.maj, den 28.juni, den 29.august, den 25.oktober og årsmøde den 22. november. 
Ad 9:  Årsmøde BLDR i Hejnsvig den 18. april.
Ad 10: Evt. – fortove der trænger til rep. – blomstereng v. Søgårdvej – og andre strøtanker--

_________________________________________________________________________________