Formand:
Mogens Jensen
Ribe Landevej 4
7200 Grindsted
Mobil: 23621154
Email: abrogj(at)almbrand.dk


Hundeudvalg
Arne Terkelsen
Søgårdvej 71
7250 Hejnsvig
Tlf. 75 33 57 81
Email: dkarbrte(at)europe.lego.com


Næstformand:

Anders Johnsen
Mobil: 23 72 23 49
Email: 


Sekretær:
Jørgen Saugmann
Mobil: 40112281


Kasserer:
Bent Kristensen
Rugbjergvej 31
7250 Hejnsvig
Tlf. 75 39 68 68
Mobil: 52 13 55 46
Email: bk(at)skov.dk

Hejnsvig Jagt Forening

Hejnsvig Jagtforening er en lokal afdeling under Danmarks Jægerforbund. Vi har 86 medlemmer som hovedsageligt bor i Hejnsvig og omegn.

Vi holder til i det ”gamle” klubhus på Hejnsvig stadion, hvor vi deler lokaler med Hejnsvig Kroket klub.

Året igennem har vi forskellige aktiviteter både jagtlige og træning for at forbedre den enkelte jægers jagtlige evner, samt sociale aktiviteter.

Flugtskydningstræning foregår på Grindsted flugtskydningsbane. I flugtskydning deltages der i Ribe Amts holdskydning, som er en turnering for jagtforeninger i det gamle Ribe Amt. Derud over afholder vi selv to årlige pokalskydninger. Hvor af den sidste kun er for medlemmer af HJF.

Der afholdes riffelskydning inden starten på bukkejagten i maj, hvor vi har 1 indskydnings-/trænings dag (100m). Vi lejer også hjortebanen i Måde hvor vi skyder efter bevægelige mål.

Der afholdes hundetræning i både grunddressur og apporteringstræning.

Der afholdes hvert år en fællesjagt første lørdag i December, hvor lokal lodsejer stiller deres terræn til rådighed. I vinterhalvåret arrangeres der rævejagter i samarbejde med Grindsted, Hovborg, Krogager og Vesterhede Jagtforeninger.

 

Denne hjemme side er såvel medlemmernes som foreningens side, så skulle du have et indlæg som du gerne vil have lagt på siden så blot send det til Email:bk(at)skov.dk og jeg vil lægge det ind på siden.

Det være sig både gode historier som tekst og evt billeder der passer til.

 

Kalender 2017/18

December |02|Fællesjagt mødested i klubhuset Kl. 8.00
|27|Rævejagt Fugdal mose mødested Rishøj mørtelværk Kl. 10.00
Januar |01|Rævejagt Klink plantage mødested P-pladsen v/ klink Kl. 13.00
|03| Start indendørs for dressur.
|20| Rævejagt Vesterhede mødested Vesterhede skydebane Kl. 13.00 Yderligere afslutter vi sæsonen med aspargessuppe i Vesterhedes Klubhus efter jagten.
|25|Generalforsamling m/trofæaften kl. 19.30
Februar |22|Hygge aften i det gamle klubhus på Billundvej kl.19.00
|25|Markprøve træning er på Vesterhede skydebane kl. 8.30
Marts |1|Sidste tilmelding til Ribe Amts Holdskydning til Anders 23722349
|3|Vildaften husk at melde til i god tid.
|4|Mark prøve mødested Vesterhede skydebane kl. 8.00
April |3|Start Ribe Amts Holdskydning.
|4|Start Udendørs for dressur. Kroager. kl.19.00 4 Start Udendørs for dressur. Kroager. kl.19.00
|5|Start Udvidet dressur. Skjoldbjerg kl.19.00
|30|Riffel indskydning Grindsted riffelbane kl. 18.00-21.00
Maj. |16|Bukkekaffe kl. 8.30 i klubhuset.
Juni. |16|Finaleskydning RAH
August. |09|Måde hjortebane. Kl.18.00
|28|Lokal Pokalskydning. Kl.18.00

Programmer

Det vil her være muligt at se seneste program, som er sendt ud til medlemmer. Og skulle du mod forventning få dit program forlagt, har du her mulighed for at printe et nyt eksemplar.

Jagtprogram 2018