Fælles menighedsrådsmøde torsdag den 26. oktober kl. 19.30

 

Tilstede: Jørgen (præst), Bruno (arkitekt)

Fra Hejnsvig: Jørn, Thomas, Claus, John, Kaj,

Fra Vesterhede: Jesper, Carsten, Lars, Dorthea, Eva (referent),

 

Referat

 

1.      Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Indledning ved præsten.

Indledning over salme 127

3. Forslag til ny konfirmandstue/menighedshus ved arkitekt Bruno.

Forslag fremlagt til drøftelse. Al adgang fra Præstevænget. Ønske om tydelig adskillelse mellem offentlig og privat del både ift. bolig og have.

4. Drøftelse og vedtagelse af forslag.

Vi har ikke fundet den optimale løsning endnu. Det besluttes, at arkitekten kommer med et forslag mere ud fra de forskellige synspunkter.

5. Eventuelt.

Næste møde onsdag den 291117 kl. 19.30

 

Mødet slut kl. 21.55

Referatet oplæst og godkendt