Jubilæumsskrift for Hejnsvig Sogn - 100 år

"Fortiden bakker fremtiden op" – overskuddet fra salget går til "Projekt Bakkehallen" i Hejnsvig

Jubilæumsskriftet for Hejnsvig Sogns 100 år er udgivet i forbindelse med Hejnsvigs 100 års selvstændighed som sogn, hvilket blev fejret i uge 37 med en lang række forskellige aktiviteter.

Vorbasse-Hejnsvig står bag projektet økonomisk, og overskuddet vil gå til ”Projekt ny hal i Hejnsvig”. Med 1000 trykte hæfter vil der også kunne blive en god sum penge til Bakkehallen og dermed kommer ”Fortiden til at bakke op omkring fremtiden i Hejnsvig!” 

INFO om folderen

 • 48 sider
 • 50 kr. - godt halvdelen går til "Projekt Bakkehal"

Her kan folderen købes

Jubilæumsfolderen er en oplagt julegaveidé eller årets mandelgaveidé! Den kan købes mange steder i Hejnsvig, bl.a. i

 • Dagli’Brugsen
 • Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse
 • Petersmindecentret
 • Lokalhistorisk Arkiv
 • De lokale butikker
 • På graverkontoret
 • Hos menighedsråd
 • Hos sognepræst

I Grindsted kan hæftes også købes i flere butikker, bl.a. hos Bøger & Papir og hos Jettes Foto.

Historien fortalt med fakta, anekdoter og interviews

I en række artikler og anekdoter plus nye interviews med personer i sognet kaster jubilæumsskriftet blikket tilbage ikke kun på de seneste 100 års historie, men faktisk dækkes en periode på mere end 1000 år på godt og vel 40 sider! Teksten er suppleret med mange fotos fra sognet, hvoraf en del er helt aktuelle – f.eks. et luftfoto taget af Hejnsvig Kirke i sommeren 2010! Også et stort antal illustrationer af tidligere skoleinspektør Ernst Madsen, nu Løjt Kirkeby, er anvendt rundt omkring i hæftet, så på mange måder er der er en helt igennem lokal prægning af det færdige jubilæumsskrift.

Indfødte og tilflyttere skriver lokalhistorie

Skriftet er udarbejdet lokalt med god hjælp fra lokalhistorisk arkiv i Hejnsvig, lokalhistoriker og tidligere byrådspolitiker Laurits Heick, journalist Teddy Thøgersen og mig som sognepræst. Det har været en spændende proces, når både ”indfødte” og ”tilflyttere” sammen har lavet et hæfte om Hejnsvig Sogn – i fortid og i nutid. Vi går tilbage til den allerførste omtale af sognet i de historiske kilder, vi forklarer de lokale stednavnes betydning, den enestående natur i sognet, markante personligheder, erhvervsliv og den åndelige udvikling med de spændinger som også har været på den front i Hejnsvig gennem tiden. Helt aktuelt er jubilæumsskriftet også, da det slutter med en omtale af kampen for overlevelse i Hejnsvig, og skoleredningen er også blevet omtalt på en af de sidste sider.

Indhold:

 • Hejnsvig Sogn eksisterede også før 1910
 • Thor og de religiøse nybyggere på heden
 • Kært barn har mange navne – også i Hejnsvig Sogn!
 • Hejnsvig på Toppen, i sandet og mosen
 • Usædelige udflugter, men flittige kirkegængere
 • Hejnsvig blev ”vækket” af pastor Madsen fra Ansager
 • Junker og IM i muntert harmonikasammenstød
 • Vi kunne sagtens more os med ikke missionske
 • Hvad er der sket med de missionske?
 • Driftige erhvervsmænd og en privat jernbane
 • Inventaret i Hejnsvig Kirke – en gavebod af de helt store
 • Klokkespil i Hejnsvig Kirke
 • Må vi så få den alterdug tilbage!
 • Landmænd og købmænd som præster
 • Indremissionske præster med handelstalent