Medlemmer i Hejnsvig menighedsråd

17.08.2021

Da Susanne Damkær er trådt ud af menighedsrådet, er Misha Sällberg pr. den 17.08.2021 trådt ind i menighedsrådet. 

Dorthe Habekost var konstitueret kontaktperson. Hun fortsætter som kontraktperson og næstformand. 

Misha Sällberg starter stille og roligt op og er derfor pt. menigt medlem. 

Nyt menighedsråd er valgt i Hejnsvig

Det nye menighedsråd kommer til at bestå af;

Thomas Olesen, Susanne Lenger, Dina Møberg, Dorthe Habekost,

Jørgen Johansen, Susanne Dankær og Jesper Bygvrå.

Som Suppleanter valgtes:

John Pedersen, Misha Sällberg og Peter Thorstensen.

Menighedsråd 2021-2025

FormandThomas Tisgård OlesenØrnsbjergvej 27, Gilbjerg, 7250 Hejnsvig20 45 56 41 
NæstformandDorthe HabekostTorvegade 6, 7250 Hejnsvig24  87 99 66
KassererJesper Skovlykke BygvraaHøjene 17, 7250 Hejnsvig21 72 14 53
KirkeværgeDina MøbergSøgårdparken 3, 7250 Hejnsvig20 33 54 08
KontaktpersonMisha Sällberg  
SekretærSusanne LengerBredgade 52, 7250 Hejnsvig40 73 62 89
    

 

Dagsorden og referat kan læses på opslagstavlen i våbenhuset i Hejnsvig Kirke