Næsten alle, der kører gennem Hejnsvig, lægger mærke til den hvide kirke og den hvide præstebolig. Ved første syn ser man lettest den nye del af kirken, det i 1918-1919 tilbyggede skib, våbenhus og tårn. Men den laveste østlige del er allerede bygget i 1200-tallet. Denne del, som er bygget af tilhuggede granitsten og tækket med blytag, var det oprindelige kor. Dette bruges i dag som sakristi. En del af det gamle skib blev kor. Arkitekt ved ombygningen var H. Lønborg Jensen.

 

Indvendigt i sakristiet ses i vestvæggen, hvor den gamle triumfbue er tilmuret. I dag er det vanskeligt at forestille sig, at der her har været alter, alterskranke og afviklet nadver med mere end 100 altergæster i år 1917.

Kirken har gamle små romanske rundbuede vinduer.

 

En del af kirkens inventar er gammelt. Et vievandskar er ved ombygningen indmuret i våbenhuset. Døbefonten er en glat tilhugget romansk granitkumme på ny fod. Prædikestolen er fra 1592 og har 3 evangelistsymboler og et stort våbenskjold. Dette tilhører CHRISTERNUS JULLIUS som ejede herregården Donslund i sognet. Altertavlen er fra ca. 1600. Maleriet forestiller nadverens indstiftelse. Det er fra 1747. Særpræget er også de to 2 gotiske lysetager, som hviler på løvefigurer. De er fra ca. 1550 og bærer inskriptionen LAVRJTZ SØRRENSØN 1610.

 

Orglet er bygget af P. Bruhn og søn. Det blev indviet i 1972.

 

I tårnet findes både nyt og gammelt: et klokkespil med 24 klokker givet som gave til kirken i år 2000, en klokke fra 1919 og en gammel klokke fra 1547 med inskriptionen på latin: "Herrens ord forbliver til evig tid".

 

I et tårnrum er der udstillet ting, der har været brugt i kirken.

 

I 2007 fik kirken helt nyt lydanlæg med mulighed for optagelse af gudstjenester og kirkelige handlinger på CD.

             Kirkeklokkerne