Vesterhede Kirke er opført i 1909-10. Den stod færdig til indvielse den 30. oktober 1910.

Kirken har gennemgået to større renoveringer, først i 1959-60 forud for kirkens 50 års jubilæum og senest i forbindelse med kirkens 100 års jubilæum den 31. oktober 2010. Se fotos af renoveringsprocessen og det færdige forløb under: Alterskulptur og altermaleri, prædikestol, kirkerum, elektronisk orgel ... med flere! (følg med på siden efterhånden som siderne bliver opdateret!)

Vesterhede Kirke er opført i romansk stil. Soklen er af kløvede kampesten, som alle er samlet i Vesterhede. Der er seks høje, rundbuede vinduer i hverside af skibet, koblet to og to og adskilt ved stræbepiller. Koret er udvendig tre-sidet og med tre rundbuede vinduer i hver side. Indvendig er koret rektangulært, så vinduer går gennem ulige tykke mure. Det har givet plads til to kileformede rum: Præsteværelse mod syd og toilet mod nord. Tårnets nedre stokværk med indgangsportal fungerer som våbenhus, og i siderne ligger to mindre rum, det nordlige som dåbsværelse, og det sydlige som rekvisitrum.

Indgangsportalen har rundbuet vindue og indrammes af en trekantgavl med kragbånd. Herover er der et rundt vindue med glasmosaik: Flugten til Ægypten.

Fra våbenhuset er der trappeopgang til pulpituret og tårnet.

Kirkerummet er kalket og har fladt træloft. Koret er hævet to trin over skibets gulv og såvel midtergang som korparti er belagt med granitfliser. Alterbordet er af rødlig granit med sort granitbordplade. Det oprindelige alterbillede, Kristus på korset, er flyttet til skibets nordvæg og erstattet af den nuværende alterskulptur i patineret bronze, udført af billedhuggeren Mogens Bøggild. Døbefonten er af grå granit og blev ved istandsættelsen flyttet i skibets nordøsthjørne. Prædikestolen består af tre fag med profilfyldninger og tovsnoninger. Anita Houvenaeghel har udsmykket prædikestolens tre felter med motiver af Jesu fødsel, korsfæstelsen og den opstandne Jesus ved måltid med de to Emmaus-disciple.

Orgelet fra 1964 blev udskiftet med et digitalt orgel i oktober 2008. Det gamle orgel havde seks stemmer og pedal. Orgelfacaden var med foldedøre. Det stod på gulvet i skibets sydvesthjørne. Det nye digitale orgel er funklende nyt og er indkøbt i forbindelse med den store renovering af kirken forud for jubilæet i 2010. Det digitale orgel blev indviet den 26. oktober 2008 med organist Flemming Fald fra Skandinavisk Orgelcentrum ved klaviaturet. Han gav prøver på orglets mangfoldige muligheder til glæde for de hundrede sognebørn, der var mødt op til orgelindvielsen. Det er tale om et hollandsk Johannus orgel af mærket Rembrandt 395 i lys eg. Der er 60 stemmer og 30 toners pedalspil. Spillebord med registertræk og klaviaturer med mulighed for dynamisk ansats. Der er 18 eksterne højttalerkabinetter, som er placeret på pulpituret.

1966 fik kirken skænket et kirkeskib, en tremastet fuldrigger.

Kirkeklokken er fra 1909. Den har indskriften : " Jeg kalder på gammel og på ung, mest dog på Sjælen træt og tung, syg for den evige Hvile".